samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Vedr. Klub Tingvejs høringssvar ang. Budget 2013

Høringssvar ang. budget 2013

Materialet har været i høring på Klub Tingvejs MED-personalemøde samt i

Klub Tingvejs forældrebestyrelse. Klub Tingvej har valgt at komme med et

samlet svar fra begge instanser.

BFU-R-02 – Klubstrategi 2013

Vi har siden kommunesammenlægningen set frem til harmonisering af

klubområdet. Med dette forslag bliver denne harmonisering igen ikke til

noget. Haslev har i årevis manglet en større klub. I Haslev er det 6. og 7.

klasses børnene, som fortsat bliver de store tabere af dette forslag. I de

andre store byer i kommunen er der et eftermiddagstilbud til denne

målgruppe. Erfaringen fra andre klubber i kommunen er, at børnene, der

har gået i fritidsklub (4. og 5. klassetrin), automatisk fortsætter i Juniorklub (6.

og 7. klassetrin) for fortsat at have et eftermiddagstilbud. Både børn men

også deres forældre i Haslev efterlyser tilbuddet, da vi har mange forældre,

der pendler, og mange børn er derfor alene hjemme fra kl. 11.30 til sidst på

eftermiddagen.

De primære grunde til ønsket om Juniorklub eftermiddagstilbud:

Forældrene efterspørger tilbuddet på grund af børnenes korte skoledage

og de manglende alternativer for især 6. klasserne (7. klasserne kan

tilmelde sig hold hos Ungdomsskolen, som dog primært ligger om aftenen

og i weekenderne).

Foreningslivet, der primært ligger i aftentimerne, kan ikke tilbyde det

pædagogfaglige indhold, som mange af børnene også har brug for.

Ved udskydelse af en større klub i Haslev, vil der gå lang tid, inden der kan

tilbydes juniorklub som dagtilbud i Haslev, da ingen af de eksisterende

klubber i Haslev har de fysiske rammer til at løfte denne opgave.

Konsekvensen er en forringet service i Haslev samt at intentionerne fra

klubstrategien fra 2007 om ”en positiv og visionær udvikling på

klubområdet for alle kommunens 10–18-årige børn og unge,” ikke kan

opfyldes.

Juniorklubtilbuddet er vigtigt som fundament for og overgang til

ungdomsklubben, hvor den forebyggende indsats er i fokus. Mister vi de 12-

14-årige, er det svært at få dem tilbage i et meningsfyldt

ungdomsklubtilbud, og det kan på sigt blive samfundsøkonomisk dyrt, hvis

de unge mangler gode og tillidsfulde relationer til ansvarlige voksne.

Identitetsdannelsen sker især for de 12-14-årige. De unge kan stadigvæk

1

Adresse:

Tingvej 7, 4690 Haslev

Telefon 56 20 3000

Telefax 56 20 3001

www.faxekommune.dk

Direkte telefon 56 20 31 78

bemi@faxekommune.dk

Dato 16-08-2012

More magazines by this user
Similar magazines