samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Center for Børn & Familie

Støttekorpsets høringssvar budget ´13

vedr: BFU-R-o6

Det fremlagte høringsmateriale har været drøftet på Personalemøde 69

(af 07.08.12) og opsamling som følger v/ TR Annelise Sørensen og UT:

Indledningsvis tillader vi os at påpege de sidste års reduktioner på vores

område – vi har således indtil nu bidraget med ca 1.531.000,-kr for at nå de

ønskede reduktionsmål…….

Dette kan være forståeligt, da vi ikke har berøring med mange forældre,

ikke har noget egentligt driftsansvar og ikke et meget velkendt og under-

støttende lovgrundlag.

Igennem de sidste år har vi set flere og flere børn på vej ind i institutionerne

med andre og flere problematikker end tidligere – og allerede med det

nuværende ressourceniveau i korpset, kan det være svært at opfylde de

forventninger, som daginstitutionspersonale og forældre har til korpsets

indsatser.

Samtidig er vi netop nu i gang med nye tiltag omkring skærmede grupper,

uddannelse af daginstitutionspersonale til MarteMeo terapeuter, hurtigere

og lettere ansøgning om sparring og supervision, ny visitationsprocedure,

uddannelsestiltag for støttepædagoger med henblik på nye opgaver, mm.

En yderligere reduktion vil vanskeliggøre denne proces samt løsning af

vores almindelige støtte-opgaver…………

Med venlig hilsen

Henrik Lund

Leder Støttepædagogkorps

Postadresse:

Støttepædagog og Korps

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

Telefax 56 20 30 01

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Tingvej 7

4690 - Haslev

Direkte 30843171

HENRIKL@faxekommune.dk

Dato 16-08-2012

j./sagsnr. 81.38.06-P12-1-12

More magazines by this user
Similar magazines