samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar fra sundhedsplejen jvf prioriteringsskema – budget 2013

Tidlig indsats

Sundhedsplejen hilser inspirationsforslaget omhandlende tidlig indsats for yderst velkommen

fordi:

Vi har stigende social ulighed i sundhed. Vi ved at uddannelseslængde, tilknytning til

arbejdsmarkedet og boligforhold har stor betydning for ens helbred.

Indsatsen for at forebygge ulighed i sundhed starter allerede før fødslen. For at mestre livet er

det altafgørende at man er i besiddelse af Mental sundhed. Dette er en tilstand af trivsel hvor

individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i

fællesskaber med andre mennesker.

Faktorer der påvirker den mentale sundhed i negativ retning::

o Usikker tilknytning til forældre eller omsorgsperson.

o Manglende omsorg

o Belastende begivenheder i nær familie

o Dårlig trivsel og læring i dagtilbud/skoler

o Mobning og diskrimination

o Uafslutett skolegang

o Arbejdsløshed

o Belastende arbejdsmiljø

o Lav social kapital i boligområder og social isolation.

Forskning dokumenterer, at børn og unges opvækstbetingelser i vidt omfang påvirker deres

sundhed og at sundhedsvaner fra barndommen føres med ind i voksenlivet.

Sundhedsplejen ser mange og desværre et stigende antal overvægtige børn allerede i

indskolingen. Sundhedsprofilen for Faxe kommune viser at vi på næsten alle parametre ligger

sundhedsmæssig dårligere end gennemsnittet for regionen. Samtidig fortæller rapporten at man

gerne vil ændre vaner i en sundere retning.

Af ovenstående ses at for at højne sundheden og de særlige udfordringer vi har i Faxe kommune,

må vi prioritere og målrette vores indsats på tværs af sektorer og faggrupper. Sundhedsplejen er

meget interesseret i at være en del af dette arbejde Dorte Baunsgaard

Ledende sundhedsplejerske

More magazines by this user
Similar magazines