samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Vedtages reduktionsforslaget, vil det betyde en reduktion på lønbudgettet, hvorfor der skal skæres

ressourcer væk. Færre ressourcer kan bl.a. have følgende konsekvenser for Økonomiafdelingen;

• Driftsopgaverne vil fremover i perioder ikke kunne løses (med samme kvalitetsstandard),

som det opleves i år. Økonomiafdelingen har med de(n) forrige besparelse ’skåret ind til

benet.

• Igennem de sidste år, har der konstant været en stigende efterspørgsel på

økonomiafdelingens tværgående bidrag til projektarbejde. Der er tale om opgavetyper,

som deltagelse i styregrupper, projektgrupper, projektledelse, større analyser, kontrolbud

ved udbud af diverse serviceopgaver mv.. Ved en reduktion i økonomiafdelingens

ressourcer vil økonomiafdelingen kun kunne bidrage til denne type af arbejdsopgaver i et

begrænset omfang.

Som eksempel på en opgave økonomiafdelingen selv kan løfte i dag, men som vi ikke kan

løfte fremover er store faglige komplekse udbudsopgaver. Faxe Kommune har netop

gennemført udbud af administrative systemer (økonomisystem, debitorsystem, løn- og

personalesystem samt vagtplan system). Vi er en af de eneste kommuner i Danmark, som

har løftet opgaven selv. Hvis den foreslåede reduktion bliver gennemført, vil Faxe Kommune

fremover blive nødt til at betale et eksternt firma minimum 500.000,00 kr. for at løfte en

opgavetype som denne.

• Ved en reduktion i økonomiafdelingen, kan økonomiafdelingen ikke levere samme

serviceniveau til vores kollegaer.

Opgaverne kan alternativt løftes ved, at afdelingerne bliver nødt til at løfte flere daglige

driftsopgaver og projektopgaver eller at der bruges penge på eksterne konsulenter til at

gennemføre analysearbejder, projektopgaver mv. De ressourcer fagområderne skal

anvende herpå vil sandsynligvis påvirke serviceniveauet overfor borgeren – f.eks. i forhold til

længere sagsbehandlingstider, kortere tidsintervaller man kan komme i kontakt med sin

sagsbehandler i osv.

• En reduktion i økonomiafdelingen har således ikke alene konsekvenser for det serviceniveau

vores kollegaer i andre afdelinger oplever i det daglige, men kan i sidste ende få indflydelse

på den service borgerne oplever ved kontakt til Faxe Kommune.

Derudover kan fremhæves, som også beskrevet i reduktionsforslaget, at økonomiafdelingen er i

fuld gang med at implementere de nye administrative systemer. Dette vil ske i perioden juni 2012 til

ca. maj 2013, og det er en forudsætning, at der er egne personaleressourcer til gennemførelse af

projektet.

Der er i budget 2014 og frem indlagt en reduktion på ca. 2,0 mio. kr. gældende for hele

organisationen, som følge af udskiftningen af de administrative systemer, hvilket forventes at give

en ikke ubetydelige nettobesparelse fra 2014.

Økonomiafdelingen vurderer at det kunne være ønskeligt for de ansatte – hvis der blev kigget på

serviceniveauet på den administrative del af organisationen, og denne skulle selvfølgelig politisk

godkendes som på øvrige områder.

Når der bliver reduceret på fagområderne, sker dette i de fleste tilfælde i kølvandet af en

serviceforringelse, denne ses ikke på det administrative område

16. august 2012

Center for Økonomi og HR

Økonomiafdelingen

More magazines by this user
Similar magazines