samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

HR-afdelingen

Høringssvar til Budget 2013

HR-afdelingen har drøftet reduktionsforslaget for Center for Økonomi & HR som det er fremlagt i

forslag til Budget 2013.

HR-afdelingen synes, det er meget at skulle undvære 4 medarbejdere i centret i betragtning af de

store udfordringer og forventninger, der er til implementeringen af nye administrative systemer.

Der er på forhånd indregnet 2 stillinger som bliver effektueret i løbet af 2013 og 2 yderligere stillinger

som foreslået. Det er ganske mange stillinger, og det kan ikke ske uden det vil få mærkbare

konsekvenser.

Når færre medarbejdere skal modtage de samme henvendelser eller flere (mange nye brugere til

de nye systemer) vil der opleves flere forstyrrelser, som har negativ indvirkning på arbejdsmiljøet i

form af nedprioriteringer og arbejdsopgaver, der ikke kan nås.

For HR-afdelingens vedkommende skal vi have implementeret nyt lønsystem 1. april 2013 (Det er

senere end Økonomisystemet). Det vil kræve ressourcer at gennemføre det samtidig med den

daglige drift skal holdes kørende, og vi herudover skal uddanne vores eksterne brugere.

Det har altid været en mærkesag at udbetale ”korrekt løn til tiden” og det er svært at se, vi kan

ændre på det. En nedskæring vil betyde mindre kontrol og en hel del mindre service, hvis vi skal

leve op til forventningen om ”korrekt løn til tiden”. Lønkontrollen sker i dag på 5 % af lønudbetalingerne.

En yderligere nedskæring vil betyde, at kontrollen vil blive yderst begrænset med større

risiko for fejludbetalinger, hvor tabet må afskrives.

Det vil også få indvirkning på den arbejdsindsats som i dag bruges til at hjemtage refusioner af

forskellig art – Der bliver indhentet refusioner på ca. 50 millioner kroner årlig.

En væsentlig opgave i HR-afdelingen er også servicering af lederforum. En nedskæring vil betyde,

at vi må give mindre vejledning og ikke kan være til stede i samme omfang ved forhandlinger, som

igen kan betyde større godtgørelser for usaglige opsigelser eller mindre heldig håndtering af

personalepolitikken og lønforhandlinger. Det vil også få indflydelse på informationsopgaven.

Der er også en forventning til afdelingen om udvikling af en egentlig HR-funktion, men det skal ske

uden tilførelse af yderligere ressourcer. Det finder vi svært at opfylde, hvis vi bliver yderligere

beskåret.

Herudover er 2013 også overenskomstår, hvor det må forventes, at HR-afdelingen skal tage

handling på diverse forhandlingsresultater.

2013 rummer mange udfordringer for afdelingen og en beskæring af medarbejderstaben er en af

dem vi godt kan undvære.

Med venlig hilsen

HR-afdelingen

More magazines by this user
Similar magazines