samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Solhavecenteret d. 25/7-2012

Høringssvar vedr. budget 2013

Oprettelse af specialiserede aflastningspladser.

Med. udvalget på Solhavecenteret finder det vigtigt ,at der tages

udgangspunkt i erfaringer fra kommuner, hvor der er etableret

specialiserede aflastningspladser. Derved er der mulighed, for at

undgå fejl og faldgrupper vedr. etablering af ovennævnte pladser.

Med. udvalget er uforstående overfor at sygeplejeenheden og

hjemmeplejen kan dække udgifter til dag- og aftenvagter. Der

mangler beskrivelse af økonomiskdækning til aften- og nat personale.

Endvidere er det væsentligt at beskrive begrænsninger i liggedage

samt indlæggelses- og udskrivningskriterier. I modsat fald vil pladserne

hurtigt blive besat med borgere, der har behov for en reel

aflastningsplads.

Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene.

På Solhavecenteret har vi valgt at bibeholde en

aktivitetsmedarbejder, resurserne tages fra personalebudgettet.

Aktivitetsmedarbejderen er på flex job og lønudgifterne er derfor

begrænsede. Med. udvalget opfatter det meget positivt, at der atter

er fokus på aktiviteten af beboerne. Udvalget finder dog ikke den

foreslåede model optimal, idet planlægning af aktiviteter forudsætter

et indgående kendskab til beboerne. Denne forudsætning har en

deltidsansat udefra kommende medarbejder ikke ud fra den

beskrevne model.

Med. udvalget foreslår, at beløbet tilbageføres til plejecentrene.

Forudsætningerne for at udnytte resurserne optimalt. Men udvalget

Efterlyser en uddybende beskrivelse af forslaget, idet forslaget er

meget dyrt. F.eks. fremgår det ikke tydeligt, hvilket time antal der skal

ansættes på eller hvor meget ”vej tid” der er kalkuleret med.

More magazines by this user
Similar magazines