Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

hjortshoejkirke.dk

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

doris Sørensen (f. 1939) er ny i

menighedsrådet men har været aktiv

i arbejdet med torsdagscaféen

Baggrund: tidligere børnehavelærerinde,

tidligere formand for pensionistforeningen

gennem 8 år

Mærkesag: torsdagscaféen samt andre gode, spændende

aktiviteter. ser frem til arbejdet med den kommende

renovering af kirkens indre.

Morten Skovsted (f.1967) er som

sognepræst automatisk medlem af

menighedsrådet, hvor han således

har siddet siden 1996.

Baggrund: teolog, historiker og far til

fire.

Mærkesag: Det alt sammen netop

det, at kirkens arbejde har så mange sider er fascinerende:

Bygninger, mennesker, glæde og sorg, unge og

gamle, kirke og folk, fortid og fremtid...

Suppleanter

Udover de faste medlemmer af menighedsrådet har vi

fået fire rigtigt gode suppleanter, som vi også påtænker

at inddrage aktivt i arbejdet. Det er:

agnete avlund Hansen, Henriette Jensen, lis Nellemann,

og else Kristine Svensson


Menighedsrådet indsættes

1. søndag i Advent begynder det nyvalgte menighedsråd

den toårige arbejdsperiode. Ved gudstjenesten kl.

11 bekendtgøres der hvem der er valgt og hvordan

rådet har konstitueret sig.

Efter gudstjenesten præsenteres rådet og suppleanterne

i forbindelse ved en let frokost i sognegården.

Alle er velkommen.

(Frokosten koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Kirken skal lukkes

Kirken skal kalkes indvendig, der skal laves en ny alterskranke

og bænkene i koret skal ændres.

Derfor lukker vi kirken for kirkelige handlinger fra 2.

januar frem til Palmesøndag.

Ved gudstjenesten den 1. januar bæres de indviede

genstande på alteret ud af kirken, den afsakraliseres.

Kirken bliver genindviet ved gudstjenesten Palmesøndag

ved en særlig procession.

Medens kirken er lukket holdes gudstjenesterne i sognegården.

Begravelser, bisættelser foregår fra Egå kirke. stedet

forandre kirkelige handlinger aftales med præsten.

Den 14. november holdt det nyvalgte råd sit konstituerende

møde.

resultatet bliver bekendtgjort under gudstjenesten

den 1. søndag i advent.

7

More magazines by this user
Similar magazines