Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

hjortshoejkirke.dk

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Vinterens aktiviteter

8

de ni læsninger

De ni læsninger er en engelsk tradition, hvor Bibelske

læsninger veksler med salmesang og mu-

sikindslag. Dermed markerer man adventstiden

og dens forventning. og man ser frem mod ju-

len ved at sætte julens budskab ind i en større

sammenhæng af forventning, håb, forløsning

og glæde. også i Hjortshøj er de ni læsninger blevet

en fast tradition. Hjortshøj Lokalcenters kor

medvirker under Kirsten Bergs kyndige ledelse.

Alle er velkomne i Hjortshøj kirke mandag d. 10.

december kl. 14, også når vi efter gudstjenesten

går over i sognegården og får glögg og æbleskiver.

Syng julen ind - lille juleaften

Vel mødt under sky på kirkesti...

Der er både mulighed for at komme til højmessen om

formiddagen kl. 9.30 og/eller til ”Vi synger julen ind”

kl. 19.30. også i år, vil der være en god blanding af

kendte fællessalmer til ”Vi synger julen ind” – krydret

med orgelstykker og kirkesangerens røst Katrine

Brock Møller der med orgel ledsagelse vil synge

forskellige julesatser for os.

Julens gudstjenester

De mange gudstjenester i advents- og juletiden

fremgår af kalenderen på bagsiden af Kirkebladet.

Men da vi nu ved, at juleaften har særlig bevågenhed,

kan vi lige gøre særligt opmærksom på, at der

juleaften er gudstjeneste kl. 10.30 på Lokalcenteret,

mens det i kirken foregår kl. 13, 14.30 og 16. Det

svinger fra år til år, hvilke gudstjenester, der er de

bedst besøgte, så det bedste råd vi kan give, hvis

man gerne vil sidde ned er: Kom i god tid.

Julesøndag

Menighedsrådene i Hjortshøj og Egå har besluttet,

at der er fælles gudstjeneste for begge sogne

i Egå kirke søndag d. 30. december kl. 11. Vær

altså opmærksom på, at der ikke er gudstjeneste

i Hjortshøj kirke denne dag.

Julehjælp

som det har været tilfældet de foregående år, kan

man i år søge om menighedsjulehjælp, hvis man

af en eller anden grund er økonomisk i knibe her

op til jul. Midlerne til julehjælpen indsamles i kirken

i december måned. Man kan sende sin ansøgning

til sognepræst Morten skovsted, skødstrupvej

2, 8530 Hjortshøj eller med mail til morten@

skovsted.dk med kort begrundelse. Ansøgningen

skal være modtaget senest søndag d. 9. december,

og gavekort til sPAr købmand, schjeldahl vil

blive uddelt inden jul.

Familiefastelavn

Fastelavnssøndag d. 10. februar er der atter familiegudstjeneste

kl. 14 i samarbejde med FDF. Vi

håber at mange vil møde op udklædte, både børn

og voksne, og at lige så mange vil gå med i FDF

hytten efter gudstjenesten for at slå katten af tønden.

Frivillige til Minikonfirmander

De er skønne og sprudlende, de snakker, stiller

spørgsmål og tænker over livet store spørgsmål –

de går i 3. klasse og er minikonfirmander. Hvis du

kan li´ at bage kager til taknemmelige børn, har et

par lyttende øre til at være med når der skal filosoferes

over livet, eller et par ekstra hænder når aktiviteterne

er i gang, eller kan være den der sætter

et stykke plaster på, så er du måske lige den, vi

har brug for?

Vi vil i kirken til april igen køre et forløb med minikonfirmander,

men kunne godt tænke os at være

nogle flere voksne. Gå gerne i gang med at overveje,

om du måske vil være frivillig. Hvis du ved,

at du gerne vil give en hånd med eller du har nogle

spørgsmål, så ta´ kontakt til sognemedhjælperen

Dorthe på sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk

eller ring på telefon: 86 22 83 66 for at få en uforpligtende

snak.

More magazines by this user
Similar magazines