Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

meget mere på spil end blot det at vurdere kvaliteten af dagtilbudet og dets

evne til at samarbejde med forældrene.

Forældresamarbejde mellem formalitet og nærkontakt

Forældresamarbejdet bevæger sig inden for to felter: Det formelle og det

uformelle. Det formelle forældresamarbejde handler dels om den overordnede

forældreindflydelse som bestyrelsesarbejde, forældremøder, osv. giver

mulighed for, dels om systematiserede forældresamtaler og lignende, der repræsenterer

et mere bredt forældresamarbejde og en specifik forældreinddragelse

i arbejdet med de enkelte børn. Det uformelle forældresamarbejde

handler om, hvad der foregår i det daglige møde mellem forældre og pædagoger

omkring det enkelte barn i form af udvekslinger, interessetilkendegivelser,

spørgsmål og svar, diskussion, kritik, bekræftelser, fortællinger om

barnet, almindelig høflighed, smalltalk osv.

Begge disse grupper af samarbejdsformer, de formelle og de uformelle, kan

vurderes positivt og dermed knyttes til diskursen om de kompetente forældre

og negativt ved at knyttes til diskursen om narcissistiske forældre. Forældresamarbejdet

er derfor underlagt en meget grundlæggende vanskelighed.

Dialogen mellem de involverede parter er placeret i en på forhånd given

rollefordeling og magtstruktur. Alle må derfor manøvrere i forhold til

deres egen og modpartens rolle samt til den overordnede magtstruktur,

hvori dialogen foregår. Samarbejdet er derfor aldrig hverken “rent” eller ligeværdigt.

Det er tværtimod en dialog og et samarbejde mellem agenter

med flytbare positioner. Som forældre kan man klassificeres som kompetente

eller som narcissistiske, og samarbejdet som sådan kan også tolkes ud

fra, at man anskuer forældrenes engagement eller manglende engagement

som udtryk for henholdsvis kompetence eller inkompetence (narcissisme).

I skemaform kan det illustreres som vist:

108

Kompetent Narcissistisk

Orden Kold systematik Formel

Varm uorden Kaos Uformel

Det formelle forældresamarbejde med kompetente forældre er idealet for

det gode og konstruktive bestyrelsesarbejde, hvor orden hersker, og konsensus

råder. Modpolen hertil er det absolutte kaos i skrækvisionen om det

uformelle, konfliktprægede, daglige mundhuggeri med narcissistiske forældre

uden forældreevne og uden nogen erkendelse af deres egen inkompe-

More magazines by this user
Similar magazines