Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

med repræsentanter for forældrebestyrelserne, og man får indtryk af, at politikerne

gerne vil medinddrage forældrene, selvom det i sidste instans er

politikerne, der har ansvaret og skal tage beslutningerne i forhold til at prioritere

de kommunale ressourcer. Dialogmøderne kan ses som et forsøg på at

placere forældrebestyrelserne i den samlede beslutningsstruktur omkring

dagtilbudene, hvor de ellers ikke hører direkte hjemme, fordi de er knyttet

til de enkelte dagtilbud. Formanden for børne- og familieudvalget i en kommune

siger om dialogens betydning:

10

“Kvalitetsudviklingen sker i dialog mellem politikere, forvaltning, institutioner

og forældrebestyrelser. Politikerne med forældrebestyrelserne

og forvaltningen primært med institutionerne. Dialog er nøgleordet.”

Her fremgår også, at politikernes dialog med forældrene i bestyrelserne er

mere direkte, mens kontakten til dagtilbudene i høj grad formidles gennem

forvaltningen. Derfor er politikerne generelt set også på en vis afstand af det

pædagogiske personales arbejde, diskussioner og overvejelser omkring den

konkrete pædagogiske praksis.

Formanden for børne- og skoleudvalget i en kommune udtrykker det på følgende

måde:

”Pædagogik er pædagogernes gebet. De beskriver den i virksomhedsplanerne,

og det synes jeg er helt fint. Det er daginstitutionerne og

forældrebestyrelserne, der i fællesskab står bag, og det sætter vi som

politikere ikke et ret stort spørgsmålstegn ved. Jeg skimmer de 19

virksomhedsplaner igennem. Det er jo et led i den måde, vi lever på i

dag, at man beskriver sin hverdag, og det er fint nok også, fordi nye

forældre kan forholde sig til, hvad der sker i dagtilbudene. Men som

politiker, der har været med i 13 år, kan jeg ikke blive ved med at læse

virksomhedsplanerne i detaljer. Om andre politikere gør det, skal jeg

ikke kunne svare på, det er ikke noget, vi fordyber os særligt i. Politikerne

skal sætte sig på de overordnede politiker.”

Politikere har forskellig detailkendskab til dagtilbudsområdet. Det hænger

dels sammen med, hvor mange år de har arbejdet med området, dels og

om de fra deres egen professionelle baggrund har et kendskab. Derudover

har politikernes alder også en betydning, idet de yngre politikere kender

dagtilbudene udfra, at deres egne børn har været brugere. Formanden for

børne- og fritidsudvalget i en kommune siger eksempelvis:

“Det har været et problem, at udvalgsmedlemmerne har været så

gamle, at vi dårlig nok vidste, hvordan et barn så ud, fordi det er så

lang tid siden, at vi selv har haft mindre børn.”

Der er til gengæld også eksempler på politikere med et meget stort detailkendskab

til dagtilbudsområdet. Hvilket kan betyde, at politikerne bliver direkte

involveret i konkrete konfliktløsninger. Formanden for et børne- og

kulturudvalg fortæller et eksempel på dette:

More magazines by this user
Similar magazines