Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Forældres vurdering af dagtilbud

Ligesom det ikke længere er indlysende, hvad gode forældre er, er der heller

ikke særlig megen systematiseret viden om, hvad et godt dagtilbud er.

Måske derfor er forældrenes tilfredshed med dagtilbudene blevet en parameter

for kvaliteten. En borgmester siger:

“Det er den oplevede kvalitet fra forældrenes side, som er afgørende.

Jeg har det godt nok med, at det er den jordnære kvalitetsoplevelse

hos forældrene, som bliver styrende for kvalitetsudviklingen af området.”

Men det er stadig uklart, hvad det egentlig er, forældrene har muligheder

for at vurdere:

“Politisk har vi valgt i denne kommune at se på kvalitet ved at få et

eksternt bureau til at lave en spørgeskemabaseret tilfredshedsundersøgelse

blandt forældrene. Undersøgelsen viste, at forældrene er meget

tilfredse med deres dagtilbud, men de ved ikke, hvad der foregår,

så generelt er forældrene meget tilfredse med noget, som de ikke har

så meget viden om.”

Pædagogisk konsulent

Men hvor kommer så tilfredsheden fra? En mor beskriver sin glæde og tilfredshed

med sine børns institution:

“Det er en god institution med engagerede voksne, som er glade for

børnene. Man kunne måske ønske flere eller andre aktiviteter, men vi

er meget glade for personalet, fordi de gider børnene, og det kan man

mærke. Det er rigtig dejligt. De engagerer sig i det enkelte barn, og

man har en fornemmelse af, at mit barn er noget særligt. Det går jeg

ud fra, alle forældre føler, og sådan skal det være. Man kan og

mærke, at personalet har det godt indbyrdes. Det er vigtigt, at de gidergåpåarbejde.”

Forælder uden for bestyrelsen

Denne mor havde meget sporadisk indsigt i bestyrelsesarbejdet, pædagogiske

aktiviteter, planer og målsætninger osv. Men hun havde en meget stor

tilfredshed med institutionen og følte stor tillid til personalet. Og det på

trods af, at hun var utilfreds med, at børnene ikke kom ofte nok i skoven.

Udeliv, frisk luft og det at kende og være i skoven var ellers meget vigtigt

for hende, og hun fortæller, at hun havde overvejet at sætte sine børn i

skovbørnehave for at få den kvalitet ind i børnenes dagligdag. Hun havde

ogforsøgt at påpege misforholdet mellem institutionens målsætninger og

praksis på dette punkt. Der var hele tiden praktiske forhold, som gjorde, at

man ikke kom så ofte i skoven, som man gerne ville, selvom idealet og

selvforståelsen blandt personalet, ifølge denne mor, gik på, at man brugte

skoven meget. I forhold til det konkrete spørgsmål følte denne forælder, at

hun talte for døve øren. Men i forhold til det, der virkelig gælder, spillede

disse aktivitetsmæssige krav alligevel en mindre rolle, og hun karakterise-

111

More magazines by this user
Similar magazines