Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

eslutninger, aktiviteter, værksteder, fester, møder osv., også er det, der måske

har mindst betydning i hverdagen og dermed også i forhold til det, forældre

oplever som dagtilbudets virkelige kvaliteter. En anden bestyrelsesformand

fortæller om, hvordan bestyrelsesarbejdet foregår ved, at lederen

forelægger personalegruppens planer, visioner, værdigrundlag osv., hvorefter

bestyrelsen “nikker” til det, evt. med mindre kommentarer. Denne bestyrelsesformand

mener, at når bestyrelsens funktion begrænser sig til at

nikke og godkende personalets initiativer, så hænger det sammen med, at

personale og forældrebestyrelse er enige om det meste. På grund af den store

enighed opfattes situationen som helt uproblematisk. Det er den imidlertid

ikke nødvendigvis.

En pædagog fortæller om dette som et problem:

“En gang imellem synes jeg, bestyrelsen er nogle kransekagefigurer.

Hvis man ser på vores styrelsesvedtægt, så har de indflydelse på vore

overordnede principper. Men hvad er principper, og hvad er handling

og praksis? Vi prøver virkelig at tage dem meget ind – de har jo indstillingsret

til ansættelser og økonomi – nogle gange tænker jeg: Hvor

er deres reelle indflydelse?”

Pædagog

En forælder i bestyrelsen for en integreret institution har forsøgt at trænge

lidt mere ind i det, der tilsyneladende er svært at snakke om – måske fordi

det af både personale og forældre opfattes som noget, der ligger inden for

den pædagogiske faglighed, og dermed har en vis urørlighed over sig:

114

“Vedrørende det pædagogiske arbejde er det vanskeligere at komme

igennem med bestyrelsens synspunkter, fordi pædagogerne har en faglig

uddannelse bag deres argumenter. Fx mente en forælder ikke, at

det skulle flyde med legetøj i gangen, og da jeg foreslog, at der skulle

være et skema til forældresamtalerne, så er det som om, pædagogerne

alligevel synes, at det har de styr på og erfaringer med. Det er vanskeligt

i de konkrete situationer at hamle op med erfaringerne og pædagogikken.

De pædagogiske principper i virksomhedsplanen er meget

overordnede, og det er sådan noget, som alle forældre gerne vil

høre. De er lidt flydende, der skal både sættes grænser og være plads

til, at børnene skal kunne udvikle sig. Jeg vil gerne have det konkretiseret

– hvordan kommer de overordnede principper til udtryk? Og så

kommer vi ind i mere tabuiserede emner, fx hvor går grænsen for,

hvornår man skal dele, og hvornår man må have noget for sig selv

Forælder i bestyrelse, integreret institution

Dette bestyrelsesmedlem følte, at diskussionen ikke blev taget op, men henvist

til pædagogernes faglige ekspertise og dermed lukket i forhold til bestyrelsen.

Nogen reel involvering eller indsigt var der ikke tale om og kun indflydelse

i betydningen at have mulighed for at ytre sin mening. Samarbejdet

blev her kompliceret af, at pædagogerne følte sig gået for nær i forhold til

deres professionelle identitet og faglige kunnen.

More magazines by this user
Similar magazines