Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Samarbejde mellem den engagerede amatør og den

kompetente professionelle?

De interviewede forældre giver stort set alle sammen udtryk for, at det er

det pædagogiske, de i virkeligheden er mest interesserede i at vide noget om

og få indflydelse på. Men det er også samtidig det, som er sværest at håndtere.

“Det kan være vanskeligt at give kritik af pædagogernes måde at håndtere

nogle situationer på, fordi vi er så tætte. Det er fx svært for en forælder

at sige til en pædagog, at vedkommende ikke synes, hun taler ordentligt til

barnet” (forælder i forældrebestyrelse).

Her synliggøres et skisma mellem almen menneskelig moral, omgangsformer,

værdier på den ene side og ekspertise og professionsidentitet på den

anden. Relationen mellem forældre og pædagoger er tæt – eller man ønsker,

at den skal være det, og man prøver derfor at leve op til dette idealbillede af

nærhed og intimitet. På den anden side skal pædagogerne være professionelle

i deres omgang med forældrene. Nærheden skaber i sig selv vanskeligheder

for både forældre og pædagoger fordi kritik, krav eller uenigheder

kan være svære at håndtere i en så konsensuspræget (og tilsyneladende konfliktsky)

sammenhæng. Samtidig er der entydig markering på alle niveauer

af, at denne nærhed er en nødvendighed for, at forældre og pædagoger kan

gøre noget godt for barnet. Enighed og nærhed er altså idealet. Dette ideal

sætter de to voksne samarbejdsparter i en følsom situation. Konsensusidealet

kan nemlig vanskeliggøre diskussionen af pædagogiske spørgsmål og

lægge hindringer i vejen for forhandlinger, hvor forskellige synspunkter

brydes. En forælder fortæller:

“Jeg har haft en personlig diskussion med personalet omkring mit

barn, hvor jeg ikke synes, de var særlig imponerende. Der blev jeg

opmærksom på, at jeg render panden mod en mur i institutionen. Så

kan jeg bede forældrebestyrelsen diskutere spørgsmålet generelt. Med

vores eksempel gik jeg til forældrebestyrelsen for at få rejst en debat

om konflikthåndtering. Har mit barn lært at håndtere konflikter på en

konstruktiv måde? Ser de mit barn, som de siger, de gør?

Forælder uden for bestyrelsen

Denne forælder forsøgte med baggrund i sit eget barns situation at problematisere

den gældende praksis og synliggøre et problem for personalet.

Som det refereres, oplevede hun, at diskussionen aldrig blev principiel, men

kredsede omkring spørgsmålet om, hvorvidt personalet havde lyttet nok til

det konkrete barns appel om hjælp. Nærheden kan blokere for eller vanskeliggøre

muligheden for at diskutere sagligt og problematiserende, således at

problemer individualiseres i stedet for at give anledning til mere principielle

diskussioner om, hvorvidt den pædagogiske praksis svarer til den pædagogisketaleommål,værdierogvisioner.Detatpegepåpædagogenspraksis

opleves altså ikke kun af forældrene som yderst vanskeligt. Hvis der er tale

om kritik, opleves det som pinefuldt at skulle gøre det, konfliktfyldt at insi-

115

More magazines by this user
Similar magazines