Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

stere på det, og som stort set umuligt at få pædagogerne til at reflektere over

egen praksis.

Til en vis grad følte denne forælder sig fortolket ind i et perspektiv, der

handler om besværlige og krævende, måske forkælede forældre som i stedet

for at tage deres eget forældreansvar angriber dagtilbudet. Denne forælder

forvaltede sit forælderansvar på den måde, at vedkommende involverede

sig i en diskussion med personalet, og da det ikke lykkedes, med bestyrelsen.

Dette eksemplificerer, hvordan det tætte forhold i dagligdagen mellem

personale og forældre og det personlige engagement i pædagogfaget kan

vanskeliggøre en diskussion af det faglige eller saglige omkring et problem.

Det, at der er et barn mellem forældre og pædagoger, skaber en vis tilbageholdenhed

hos forældrene i forhold til at kritisere dagtilbudet, eftersom det

opleves som ubehageligt at skulle sige noget mindre venligt og dermed risikere

at ødelægge den gode stemning omkring barnet.

En stærk konsensusideologi kan altså resultere i, at institutionen – måske på

grund af for lidt træning, eftersom det forekommer så relativt sjældent – kan

have tendens til at anvende sin magtposition til at afvise forældrekritik som

misforståelser, enkeltstående undtagelser, eller som udtryk for forældrenes

narcissisme. Det berøver imidlertid institutionen muligheden for at overveje,

om den pædagogiske tale svarer til den pædagogiske praksis. I stedet fokuserer

institutionen på at få lukket debatten for simpelthen at genoprette

den gode stemning. Den gode stemning betragter man jo, som nævnt, som

en helt nødvendig forudsætning for et godt dagtilbud. Således sker der nemt

det, at den gode relation bliver et mål i sig selv. Og det selvom den gode relation

og den gode stemning i udgangspunktet er et middel til at nå målet, fx

god kvalitet i dagtilbudet. Problemet findes i alle omsorgserhverv og er

gjort til genstand for forskning med sundhedsplejebesøget som eksempel

(Olesen 1997). Et problem er, at man tilsyneladende på forvaltningsniveau i

høj grad forsøger at løse problemet ved at pålægge både forældre og pædagoger

endnu mere venlighed og åbenhed (jf. gennemgangen af de kommunale

dokumenter i rapport 1). Men sagligheden har en tendens til at forsvinde

i bløde idealer og god stemning. Derimod er der brug for traditioner for

og redskaber til at kunne debattere de pædagogiske spørgsmål og forholdet

mellem konkret pædagogisk praksis og de mål, man vil nå.

At overskride høflighedstærsklen

Denne høflighedstærskel eller kommunikationstræghed gælder i princippet

begge veje. Fra forældre til pædagoger i forhold til kritisable forhold i dagtilbudet

og fra pædagoger til forældre i forhold til kritisable forhold i hjemmet

eller familien.

Flere pædagoger udtrykker nemlig en tilsvarende tilbageholdenhed og frustration

i forhold til at skulle sige noget til forældre, som på forskellig måde

116

More magazines by this user
Similar magazines