Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsesdesign og metode

Bilag

Artiklerne i denne tredje rapport som led i Socialministeriets evaluering af

dagtilbud til børn (0-6 år) bygger på en interviewundersøgelse i ni kommuner.

Undersøgelsen omfatter interview med personer, der til daglig udfylder

de forskellige funktioner, der er knyttet til dagtilbudsområdet. Datamaterialet

i denne del af evalueringen bygger således på interview med et udvalg af

de centrale aktører på dagtilbudsområdet.

I den første del af evalueringen var datamaterialet kommunale dokumenter

fra størstedelen af kommunerne i Danmark. Det drejede sig om børne- og

ungepolitik, målsætninger på dagtilbudsområdet, strategioplæg eller sektorplaner,

bemærkninger i regnskabsberetningen eller til budgettet, styrelsesvedtægter

og standarder for virksomhedsplaner. I den første del af undersøgelsen

fik vi således – gennem læsning af den store mængde af kommunale

dokumenter – et overblik over og et nærmere indblik i de måder, hvorpå

kommuner skriftligt forholder sig til dagtilbudsområdet og udmønter målsætningerne

i serviceloven.

I denne anden del af evalueringen har vi rettet opmærksomheden mod udmøntningen

af servicelovens formål og målsætninger ipraksis,sådan som

de centrale aktører oplever og beskriver den. De aktører, som har deltaget i

undersøgelsen, er både politikere, ansatte i forvaltningen, pædagogisk personale

og forældre. Vi har i alt interviewet 80 personer fordelt på følgende

måde (det faktiske antal inden for hver kategori er angivet i parentesen):

• Politikere (14)

• Ansvarlige for dagtilbud i forvaltningen (17)

• Ledelse og pædagogisk personale i dagtilbud (31)

• Forældre i og uden for bestyrelsen (18)

For at sikre en bredde i aktørernes erfaringer og synspunkter er de valgt fra

ni kommuner. I hver kommune har vi tilstræbt at interviewe aktører inden

for hver af fire kategorier. Blandt politikerne har vi talt med borgmestre,

udvalgsformænd og medlemmer af det politiske udvalg, som dagtilbudene

hører under. På forvaltningsniveau har vi talt med forvaltningschefer, områdeledere,

afdelingsledere, pædagogiske konsulenter og ledere af dagplejen.

I institutionerne har vi talt med ledere og pædagogisk personale, og vi har

desuden interviewet forældrene i og uden for bestyrelsen.

De ni kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, er følgende:

• Ballerup

• Frederikshavn

125

More magazines by this user
Similar magazines