Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

• Græsted-Gilleleje

• Hedensted

• Herning

• Nykøbing Falster

• Tornved

• Værløse

• Århus

Udvælgelseskriterier

For at sikre en bredde i udvalget af deltagende kommuner opstillede vi følgende

kriterier for udvælgelse af kommunerne:

• Aktivitetsniveau på dagtilbudsområdet

• Indbyggertal

• Fordeling på landkommune/provinskommune/forstadskommune/storbykommune

• Fordeling på landsdele

Aktivitetsniveauet blev bestemt ud fra registreringen af de indsamlede kommunale

dokumenter. Vi havde opgjort, hvor mange områder de enkelte

kommuner havde udarbejdet dokumenter på og inddelte herudfra kommunerne

i tre grupper med henholdsvis lavt, mellem og højt aktivitetsniveau.

Kriterierne for inddelingen var følgende:

• Antal dokumenter

• Antal formål (sociale, pædagogiske og pasningsmæssige)

• Antal kvalitetsdimensioner (organisatorisk og styringsmæssigt, faglig,

brugervendt/orienteret)

• Antal redskaber til styring og organisering (dialogmøder, ledelsesudvikling,

virksomhedsplaner osv.)

• Antal grupper af børn med særlige behov (truede, handicappede, tosprogede,

eventuelt andre grupper)

• Om kommunen har en børnepolitik

• Om kommunen har udarbejdet et oplæg om pædagogik

• Om kommunen har udarbejdet et oplæg om tværfagligt samarbejde

102 kommuner havde ifølge denne opgørelse et lavt aktivitetsniveau, 95

kommuner havde et mellem aktivitetsniveau, og 25 kommuner havde et højt

aktivitetsniveau. For både at sikre et så repræsentativt og alsidigt datamateriale

som muligt, men også et datamateriale, som kunne opfange de nyeste

udviklingstendenser, valgte vi, at 3 kommuner skulle have et højt aktivitetsniveau,

4 skulle have et mellem aktivitetsniveau og de to sidste skulle repræsentere

kommunerne med et lavt aktivitetsniveau.

Sammen med aktivitetskriteriet indgik de tre andre mere objektive kriterier

– indbyggertal, land/by og spredning i landet – i vores udvalg af kommuner,

som dog også blev præget af, at der var flere kommuner, som af forskellige

126

More magazines by this user
Similar magazines