Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Interviewguide til kommunalpolitikere og ansatte i

forvaltningen

Ved alle spørgsmålene bedes interviewpersonerne om at tydeliggøre deres

synspunkter med helst selvoplevede konkrete eksempler fra deres praktiske

arbejde.

1. Bed interviewpersonen om at præsentere sig selv og hendes/hans arbejds-

og/eller relation til dagtilbudsområdet

2. Er der nogle særlige træk ved dagtilbudene i din kommune?

3. Hvad er baggrunden for, at der er fastsat målsætninger på dagtilbudsområdet

i kommunen?

4. Er der taget udgangspunkt i servicelovens §8 i forbindelse med arbejdet

med målene?

5. Beskriv processen i formuleringen af målsætningerne. Hvilke – synes

du – er de væsentligste målsætninger, og er der en forbindelse til målene

i serviceloven?

6. Hvordan arbejder I konkret med målene i forvaltningen og dagtilbudene?

Hvor forpligtende er målene?

Hvilken form har målene – er de konkrete eller abstrakte?

Hvor forpligtende er målene?

Skal målene være målbare?

Hvis ja, hvordan måler I dem?

Hvad er forholdet mellem virksomhedsplaner og servicelovmål?

Hvordan evalueres arbejdet med målene?

7. Hvordan har målene påvirket/inspireret arbejdet på dagtilbudsområdet?

8. Hvad forstår I ved kvalitet i dagtilbudene i kommunen? Hvordan omsætter

denne forståelse sig i praksis?

9. Hvad har I gjort for at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet

(0-6 år) i kommunen? Hvad har I satset på?

10. Hvor langt er I nået med kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet i

kommunen?

11. Har målfastsættelsen betydet en øget kvalitet i dagtilbudene?

Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan?

12. Hvilke tiltag/udviklinger/forandringer på dagtilbudsområdet har – efter

din mening – været de vigtigste/væsentligste i de sidste år?

13. Hvordan forvalter I tilsynspligten i forhold til dagtilbudene i jeres kommune?

(stilles til forvaltningsansatte)

14. Beskriv og vurdér kommunens styring og organisation af dagtilbudene,

som det ser ud fra dit perspektiv. Forvaltningstrukturen afklares. Decentralisering

og samspillet mellem forvaltning/dagtilbud. Forældrebestyrelsernes

funktion, lederudvikling

15. Har I en samlet børnepolitik i kommunen? Beskriv den og vurder den

16. Hvad står der i målene om pædagogik og pædagogisk arbejde?

17. Hvad har målformuleringen betydet for udviklingen af kvaliteten i det

pædagogiske arbejde i dagtilbudene? Beskriv og vurder

128

More magazines by this user
Similar magazines