Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

gerne er også hensigtserklæringer, om det man gerne vil nå hen til, når omstændighederne

tillader det, bl.a. at der er tilstrækkelige økonomiske ressourcer.

En socialudvalgsformand fortæller:

12

“Jeg oplever også, at borgere har læst børnepolitikken. Mange forældre

kan finde på at bruge den, hvis de ikke lige kan få det tilbud om

børnepasning, som de vil have. Så tager de børnepolitikken med op til

mig og beder om en samtale med socialudvalgsformanden, og så slår

de op på en side og spørger, om det kan passe. Efter min mening har

det tit at gøre med, hvordan man tolker det, der står. Når vi tilstræber,

at børn bliver passet i lokalområdet, så er “tilstræber” et vigtigt ord.

Men nogle læser det som “at have krav på”.”

Vi kan altså konstatere, at dagtilbudsområdet har en vigtig politisk prioritet,

og at politikerne tillægger de kommunale målsætninger for dagtilbudene betydning

for udviklingen af kvaliteten af dagtilbudene. Det fremhæves, at

serviceloven har påvirket målsætningsarbejdet, men at der også er tale om

lokale initiativer, som dette arbejde bygger videre på. Fastsættelsen af mål

indgår i en endnu uafsluttet udviklingsproces på dagtilbudsområdet, som

ikke har fundet sin endelige form. Politikerne har stor tiltro til det pædagogiske

personale og bruger målsætningerne til at fastlægge de overordnede

rammer. De beskæftiger sig sædvanligvis ikke nærmere med det pædagogiske

indhold, men overlader dette til en dialog mellem forvaltning og dagtilbudspersonalet.

I forhold til forældregruppen satses på dialogmøder med

forældrerepræsentanter fra forældrebestyrelserne.

De ansatte i forvaltningen

Det er forvaltningernes opgave at omsætte kommunalpolitikernes beslutninger

i praksis. Opbygningen af styringssystemer og organisationsstrukturer

fylder meget i de forvaltningsansattes arbejde i disse år, hvor den offentlige

sektor er i gang med en konstant omlægning af sin styring og organisation.

Samtidig skal forvaltningerne løse et stadigt stigende antal opgaver inden

for de givne økonomiske ressourcer, hvilket betyder at prioritering af opgaverne

også er en væsentlig arbejdsfunktion.

Arbejdsopgavernes mængde og karakter er tilrettelagt forskelligt og hænger

også nøje sammen med kommunernes størrelse, og i vores undersøgelse

indgår både en kommune, som alene har 420 daginstitutioner og en lille

kommune, som har 7 institutioner og 54 dagplejere. I den store kommune er

forvaltningen af dagtilbudene også tilsvarende større, og vi har her både talt

med chefen for børne- og ungeafdelingen og kontorchefen i pædagogisk afdeling.

I de større kommuner har man desuden normalt ansat pædagogiske

konsulenter. I den lille kommune består forvaltningen af dagtilbudene – ud

over pladsanvisningen – af en børne- og ungechef og en leder af dagplejen,

somviiøvrigtbeggehartaltmed.

More magazines by this user
Similar magazines