Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

18. I serviceloven fremhæves dagtilbudenes forebyggende rolle i forhold til

børn med særlige behov. Hvad har kommunen gjort i forhold til denne

målgruppe? Hvordan? (fx Efteruddannelse af personale. Samspil på

tværs af sektorer: Dagtilbud, skoler og socialforvaltning

19. Har I i kommunen og i dagtilbudene gjort jer tanker om og konkret arbejdet

med dagtilbudenes tilknytning og rolle i forhold til det lokalsamfund,

de ligger i? Har I inddraget aktører fra lokalsamfundet og prøvet

at skabe/skabt relationer og sammenhæng?

20. Hvilke perspektiver og nye udfordringer tegner sig på dagtilbudsområdet

i de kommende år? Hvilke problemer og hvilke nye muligheder tegner

sig efter din vurdering?

129

More magazines by this user
Similar magazines