Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Interviewguide til ansatte i dagtilbud – leder og

medarbejdere

Ved alle spørgsmålene bedes interviewpersonerne om at tydeliggøre deres

synspunkter med helst selvoplevede konkrete eksempler fra deres praktiske

arbejde.

1. Fortæl kort om dit arbejde og det dagtilbud du er ansat i (type af dagtilbud,

antal ansatte, antal børn), og hvilken arbejdsfunktion du har i dagtilbudet?

2. Er der nogle særlige træk ved dagtilbudene i kommunen?

3. Har I lavet en målsætning/årsplan/virksomhedsplan for dagtilbudet?

(Få tilsendt virksomhedsplan e.l. inden interviewet.)

Hvis ja. Beskriv indholdet og processen i arbejdet med målene

kort?

Hvornår blev den første målsætning lavet i jeres dagtilbud?

Hvordan har målsætningerne udviklet sig?

Hvilken betydning tilægger du arbejdet med målsætningen i jeres

dagtilbud?

Hvor forpligtende er målene?

Hvilken form har målene – er de konkrete eller abstrakte?

Skal målene være målbare?

Hvis ja, hvordan måler I dem?

Hvordan evalueres arbejdet med målene?

4. Hvordan hænger kommunens målsætninger sammen med målsætningerne

for dagtilbudet?

Hvor forpligtende er målene?

Hvilken form har målene – er de konkrete eller abstrakte?

Skal målene være målbare?

Hvis ja, hvordan måler i dem?

Hvordan evalueres arbejdet med målene?

Hvordan har de kommunale mål påvirket/inspireret jeres arbejde?

Hvordan forholder de kommunale mål sig til det pædagogiske arbejde

i dagtilbudene?

Hvad står der i målene om pædagogik og pædagogisk arbejde?

5. Har målfastsættelsen – både for dagtilbudet og kommunen – betydet en

øget kvalitet i dagtilbudene?

Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan?

6. Hvad forstår du selv ved kvalitet?

7. Hvor langt er I nået med kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet i

kommunen?

8. Beskriv og vurdér kommunens styring og organisation af dagtilbudene,

som det ser ud fra dit perspektiv

Hvordan fungerer strukturen i forvaltningen i forhold til dagtilbudets

behov?

Hvordan er samspillet mellem forvaltning og dagtilbud

Hvordan fungerer forældrebestyrelsernes i jeres dagtilbud?

130

More magazines by this user
Similar magazines