Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Interviewguide til forældre med børn (0-6 år) i dagtilbud

Ved alle spørgsmålene bedes interviewpersonerne om at tydeliggøre deres

synspunkter med helst selvoplevede konkrete eksempler fra deres praktiske

arbejde.

1. Fortæl kort om dit barns dagtilbud? Hvordan forholder du dig som forælder

til det daglige arbejde? Er du tilfreds med arbejdet i dagtilbudet?

Hvordan skaffer du dig viden om det, der foregår i institutionen? Hvordan

fungerer samarbejdet mellem dagtilbudene og forældrene? Er du

tilfreds med dette samarbejde?

2. Er der nogle særlige træk ved dagtilbudene i din kommune?

3. Fortæl om forældrebestyrelsens arbejde: Hvad laver bestyrelsen. Hvad

har den indflydelse på? Vurder hvordan arbejdet i bestyrelsen fungerer?

Hvordan inddrages forældrebestyrelsen i forholdet til arbejdet i forvaltningen?

Vurder dette

4. Er der lavet en målsætning/årsplan/virksomhedsplan for dit barns dagtilbud?

(Fremskaf virksomhedsplanen e.l. inden interviewet.)

Hvis ja. Har du læst den?

Hvad bliver den brugt til?

Kender du så indholdet? Hvis ja, så beskriv indholdet kort og vurder

målsætningens betydning

5. Ved du om: Målene er forpligtende?

Er målene målbare?

Hvis ja, hvordan måler I dem?

Hvordan evalueres arbejdet med målene?

6. Er der fastsat mål for dagtilbudene generelt i din kommune?

Hvis ja. Kan du beskrive de væsentligste punkter i kommunens

mål, og hvordan de har forbindelse til dit barns dagtilbuds målsætning?

7. Ved du om: Hvordan forholder de kommunale mål sig til det pædagogiske

arbejde i dagtilbudene?

Hvad står der i målene om pædagogik og pædagogisk arbejde?

8. Har målfastsættelsen, efter din vurdering, både for dagtilbudet og for

kommunen betydet en øget kvalitet i dit barns dagtilbud?

Hvorfor? Hvordan?

9. Ved du om og i givet fald, hvad kommunen har gjort for at sikre og udvikle

kvaliteten i dagtilbudene?

10. Ved du, hvad man forstår ved kvalitet i dagtilbudenes arbejde i kommunen/dagtilbudet?

11. Svarer det til, hvad du selv forstår ved kvalitet?

Kan du udtale dig om nogle af følgende spørgsmål:

12. Beskriv og vurdér kommunens styring og organisation af dagtilbudene,

som det ser ud fra dit perspektiv

132

More magazines by this user
Similar magazines