Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

13. Hvordan strukturen i forvaltningen fungerer i forhold til dit barns dagtilbudsbehov?

Hvordan samspillet mellem forvaltning og dagtilbud

fungerer?

14. Har man arbejdet med lederudvikling i jeres kommune? Hvis ja. Vurder

dette arbejde

15. Foregår der efteruddannelse af personale i jeres kommune, og hvilken

betydning det har

16. Er der samarbejde på tværs af sektorer: Dagtilbud/skoler/socialforvaltning

om børn med særlige behov, og hvordan fungerer det?

17. Har man en børnepolitik i jeres kommune? Hvis ja: Beskriv den og vurdér

den

18. Har I i dit barns dagtilbud sat fokus på det forebyggende arbejde i forhold

til børn med særlige behov, som fremhæves i serviceloven?

Hvis ja. Hvordan? Vurder dette arbejde

19. Har man i dit barns dagtilbud gjort sig tanker om og konkret arbejdet

med dagtilbudets tilknytning og funktion i forhold til det lokalsamfund,

de ligger i?

Hvis ja. Beskriv det

20. Hvad er din generelle vurdering af forvaltningens/dagtilbudenes arbejde

på dagtilbudsområdet i din kommune?

21. Hvilke tiltag/udviklinger/forandringer på området har, efter din mening,

været de vigtigste/væsentligste i de sidste år?

22. Hvilke perspektiver og udfordringer tegner sig på dagtilbudsområdet i

de kommende år? Hvilke problemer og hvilke nye muligheder tegner

sig efter din vurdering?

133

More magazines by this user
Similar magazines