Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Den pædagogiske indfaldsvinkel betyder også, at konsulenterne lægger

vægt på dagtilbudenes forskelligheder og på, at medarbejderne i dagtilbudene

bliver taget alvorligt. Konsulenterne ser det som deres opgave at bringe

de pædagogiske perspektiver og det pædagogiske personales indsigter med

ind i forvaltningens arbejde. De pædagogiske konsulenter er også kendetegnet

ved at fremhæve nødvendigheden af, at dagtilbudene kan udvikle sig lokalt,

bestemt af de børn, forældre og personale, der dagligt bruger dagtilbudet.

En pædagogisk konsulent siger om dagtilbudene i kommunen:

18

“Når jeg kigger ud over flokken, så er vi kendetegnet ved at være meget

forskellige. Det er nok det vigtigste kendetegn – at vi er meget forskellige.

Det er meget forskelligt, hvad de lægger vægt på, hvad de vil

kendes på. Vi har store institutioner og små, vi har gamle bygninger

og nye bygninger, institutioner med store udearealer og nogle med

små, vi har en landbørnehave med dyr og en skovbørnehave, hvor

børnene er ude hele dagen. Alle har egentlig haft plads og mulighed

for at gå de veje, som lå for.”

Denne tankegang om forskellighed og lokalt initiativ synes meget rodfæstet.

Derfor er de pædagogiske konsulenter opmærksomme på de modsætninger,

som servicelovens anvisning af udarbejdelse af målformuleringerne

har bragt med sig. Hvis målene på kommunalt niveau er meget præcise og

målbare, kan det lægge op til en vis form for standardisering af dagtilbudene.

At alle skal gøre de samme ting, hvilket er i modstrid med indsigten i de

lokale initiativers nødvendighed. En pædagogisk konsulent siger:

“Målene vil aldrig være så konkrete, at der ikke er plads til bevægelse.

Men de er så konkrete, at de er brugbare. Der skal være plads til

den pædagogiske tænkning i de enkelte institutioner og til de pædagogiske

metoder.”

Med dette perspektiv giver det mening at igangsætte pædagogiske udviklingsprojekter

og udviklingsarbejder. Konsulenterne har også en central rolle

i den konkrete udmøntning af arbejdet med indsatsområder, tilsynspligt,

målsætninger og børnepolitik. I dette arbejde er der en væsentlig erfaring,

som går igen i de pædagogiske projekter, nemlig nødvendigheden af kontinuitet.

En pædagogisk konsulent siger:

“Fordybelsen, grundigheden og kvaliteten kommer af kontinuiteten.”

Erfaringerne viser, at der ikke må skiftes indsatsområder for hurtigt. De skal

løbe over flere år. Men det kan være svært, fordi der hele tiden kommer nye

opgaver og nye initiativer, der skal tages op. Og her er det ikke alene de

kommunale politikere, der bestemmer. Der kommer også initiativer fra

Christiansborg, eksempelvis i form af nye puljer, hvor kommunerne kan søge

penge til udviklingsprojekter.

Som et sidste karakteristika – som kendetegner mange pædagogisk uddannede

– er den kritiske sans. De pædagogiske konsulenter har et kritisk blik

på deres eget arbejde og på de funktioner, de udfører. At forholde sig kritisk

More magazines by this user
Similar magazines