Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

20

“Dagplejen er det lavest placerede i forhold til daginstitutioner og

skoler.”

Ønsket om synliggørelse har også præget det målsætningsarbejde, som serviceloven

har været med til at sætte i gang. De kommunale målsætninger

for dagtilbudene gælder ogfor dagplejen, og der skal i forlængelse heraf

laves virksomhedsplaner. Men arbejdet med virksomhedsplanerne har sine

særlige betingelser inden for dagplejen, dels i tilblivelsesprocessen, hvor det

kan være svært at få de mange dagplejere til at deltage i arbejdet, og dels

kan det være svært at gøre virksomhedsplanerne så konkrete, at de er brugbare

for dagplejerne, selvom der er en udbredt enighed om, at det virksomhedsplanerne

kan bruges til er at formulere fælles retningslinier på en række

områder, som forpligter dagplejerne. En dagplejeleder siger:

“Den tidligere virksomhedsplan har jeg lavet sammen med dagplejepædagogerne,

så den er blevet drøftet i forældrebestyrelsen og i samarbejdsudvalget,

og de har stort set godtaget den uden kommentarer.

Det er ikke særligt tilfredsstillende, så derfor vil vi gerne have dagplejerne

til selv at være med.”

Det er dog karakteristisk, at målsætningsarbejdet primært ses som en mulighed

for udvikling internt i dagplejen. Dagplejelederne og dagplejen er ikke

vant til opmærksomhed og ros. Men de prøver at tilpasse sig de nye krav

og leve op til de stigende forventninger, der stilles til dagplejen. En dagplejeleder

som været ansat i 24 år siger om fremtiden:

“Måske skal dagplejen udliciteres. Vi har fået en Venstreborgmester.

Desuden har vi vores egen pladsanvisning, og jeg tror, at vi udelukkende

får lov til at beholde den, indtil jeg går på pension til næste år.

Jeg kunne godt forestille mig, at det sidste jeg skal gøre, inden jeg går

på pension, er at udlicitere dagplejen, fordi den er for dyr. På den måde

kan man spare min og min souschefs løn, men det er synd for dagplejerne.”

Ligesom udlicitering og kontraktstyring er en del af dagplejens virkelighed,

så stilles der også øgede krav til samarbejde med daginstitutionerne. Alt

sammen forhold som dagplejelederne forsøger at udvikle og formidle til

dagplejerne.

Endnu et område, der er i fokus for dagplejeledernes arbejde, er udviklingen

af pædagogikken, som jo på den ene side skal respektere dagplejerne og deres

arbejde i deres eget hjem og på den anden side introducere pædagogiske

indfaldsvinkler og tankegange, som ofte er hentet fra institutionssammenhænge.

En dagplejeleder brugte i denne sammenhæng direkte servicelovens

§8 som udgangspunkt for at introducere begreber som børns medansvar og

medbestemmelse:

“Jeg har lavet et mundtligt oplæg, der hedder “Barnet i centrum”,

hvor jeg har taget alle punkterne i serviceloven og præsenteret, hvordan

vi kan gøre det i dagplejen. Eksempelvis hvordan vi kan give børnene

medbestemmelse i dagplejen og medansvar. Jeg kom også med

More magazines by this user
Similar magazines