Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

eksempler på, hvad det betød konkret med et etårigt barn. Jeg tog udgangspunkt

i serviceloven, da jeg skulle introducere mit arbejde her i

dagplejen, da jeg startede. På et tidspunkt var det et udbredt synspunkt

blandt dagplejerne, at jeg altid talte om “det er børnene, der

kommer først” og “barnet i centrum”, og de sagde, “hun tænker aldrig

på os – vi kommer altid i anden række”. Da jeg hørte det, tog jeg

det op på et personalemøde og fortalte, at det ikke var noget, jeg selv

havde fundet på. Det er noget, der står i serviceloven. Det er noget

man skal. Og det har virket positivt. Dagplejerne kendte ikke serviceloven,

men de kunne godt se, at det er jo barnet, det handler om i første

omgang.”

Dagplejelederne synes først og fremmest at være optaget af at udvikle dagplejen

og dens anerkendelse. Det er ikke en gruppe af aktører, som forholder

sig særlig offensivt til dagtilbudsområdet generelt.

Daginstitutionslederne

Lederne af daginstitutionerne er en aktørgruppe, som har stået i centrum af

de mange omvæltninger, der er sket de senere år. Der er i de senere år sket

mange organisationsforandringer i den offentlige sektor i retning af mere

markedsorienterede styringsmekanismer. Som konsekvens heraf har kravene

og forventningerne til lederne ændret sig meget. For lederne i daginstitutionerne

har det først og fremmest betydet en bevægelse væk fra det direkte

arbejde med børnene samtidig med, at de er blevet tættere knyttet til forvaltningerne.

Man har i mange kommuner gennemført uddannelsesforløb for ledere generelt

og ogfor daginstitutionsledere. I nogle kommuner har lederuddannelse

været henvendt til lederne på daginstitutionsområdet for sig. I andre

kommuner har daginstitutionslederne fået tilbudt kursusforløb, som har været

udbudt til alle ledere i den kommunale forvaltning, nogen gange kombineret

med en rotationsordning, hvor lederne skifter job med hinanden i en

kortere periode. Så selvom kommunerne har satset meget på uddannelse af

ledere de senere år, så tegner det samlede billede af de enkelte lederuddannelser

et bredt spektrum af kurser både med hensyn til varighed og indhold.

Samarbejdet med forvaltningen og andre eksterne samarbejdspartnere er taget

til for daginstitutionslederne, ligesom de i dag beskæftiger sig meget

med personaleledelse og organisationsforandringer. En del administration

er blevet decentraliseret fra forvaltning til institutionerne, og der er en stigende

forventning til, at institutionerne skal betragtes som organisationer,

der yder service til borgerne. Forældrebestyrelserne hører også til ledernes

ansvarsområde, herunder udarbejdelse af målsætninger og virksomhedsplaner.

21

More magazines by this user
Similar magazines