Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Selvom disse forandringer er generelle, er det også klart, at der er stor forskel

på, hvor omfattende forandringer der er sket i de forskellige kommuner.

Ligesom institutionens størrelse også har stor betydning for lederens

funktioner. Ændringer af ledernes opgaver er klart større i de store institutioner.

Men det synes som om, at der i udviklingen af ledernes funktion er indeholdt

en lang række af de muligheder, dilemmaer og konflikter, som er

fulgt med forandringerne på dagtilbudsområdet. På den måde repræsenterer

lederne på samme tid en gruppe, der på sin egen krop oplever en udvikling,

som giver nye muligheder, men som også ofte er næret af en tvivl om, det

går i den rigtige retning. Det skærpes af, at de hele tiden befinder sig i en

formidlende position. De skal repræsentere institutionen over for forældre,

forvaltning, politikere og offentlighed, og de skal repræsentere de samme

parters krav og forventninger over for personalet i institutionen. En leder

beskriver udviklingens dilemma på denne måde:

22

“Lederrollen har forandret sig, og i dag er man mere leder end tidligere.

Det er på den ene side spændende og på den anden side vanskeligt

at få tid til både og. Mine medarbejdere kan være i tvivl om, hvor

tæt jeg er på institutionen. Når man kommer tættere på nogle, risikerer

man at komme længere væk fra andre, og det er et dilemma.”

De fleste ledere har overvejelser over deres position imellem personalet på

den ene side og forvaltningen på den anden. Der er et dilemma imellem at

beskæftige sig med de overordnede og generelle linier i de kommunale målsætninger,

udviklingsplaner og fokuspunkter og så det konkrete børneliv og

det praktiske pædagogiske arbejde. Hele tiden kredses om at have tid nok,

at kunne prioritere sin tid og det høje tempo, der er i forandringsprocesserne

på den ene side, og på den anden side det daglige samvær med børnene,

som er den berettigelse, der er mest betydningsfuld og meningsfuld for dagtilbudene.

Men selvom man som leder oplever sig selv som deltager i en

dynamisk udviklingsproces, kan man godt komme tvivl om det spændende

arbejde tilgodeser børnene i tilstrækkelig grad. En leder udtrykker sig således:

“Jeg er blevet leder i år 2000, og jeg synes, det er spændende, hamrende

udfordrende og personligt udviklende, så det klodser. Det synes

jeg er fedt for mig. Men hvad fanden kommer det Brian ved? Han får

ikke et lykkeligere liv af, at det er sjovt for mig. Jo, det gør han nok –

en eller anden afsmittende effekt er der nok i det.”

Dilemmaet mellem at forholde sig til de overordnede målsætninger og det

konkrete går igen i mange variationer. Nogle ledere prioriterer udviklingen

af den pædagogiske praksis i institutionen højst og lægger deres identitet i

dette arbejde, mens andre lægger en del af deres arbejdsindsats i udvalg og

arbejdsgrupper i forvaltningen. Her spiller det selvfølgelig også ind, hvor

systematisk og konsekvent forvaltningen forholder sig til samarbejdet med

lederne. En leder har følgende betragtninger:

More magazines by this user
Similar magazines