Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

til arbejdet. Men det er ikke altid muligt at finde de relevante uddannelsestilbud:

24

“Gennem årene har det været vanskeligt at få relevante muligheder

for at kvalificere sig. Der kommer hele tiden nyt, som man skal forholde

sig til og tackle på en konstruktiv måde. Nogle gange tænker jeg:

Hvordan kan jeg blive ved? Jeg yder og yder og har i perioder svært

ved få tanket op.”

De fleste har deltaget i ledelseskurser, der udbydes af de kommunale forvaltninger

og oftest med et relevant udbytte. Men det kan knibe med at afse

tiden til længerevarende kursusforløb. Desuden er indholdet på kurserne

ofte formidling af generelle budskaber om ledelse og organisation, som heller

ikke altid er lige lette at oversætte til den konkrete pædagogiske organisation.

Det kan være vanskeligt at se, hvordan den nye viden kan være med

til at forandre og udvikle dagligdagen i institutionen.

Forholdet til forældregruppen er formaliseret i forældrebestyrelserne, som

fungerer meget forskelligt. Det kan skifte fra periode til periode i den enkelte

institution og har også meget med forældregruppens sociale sammensætning

at gøre. Den grundlæggende holdning er, at forældrene skal respekteres,

og at samarbejdet med forældrene er af vital betydning. Og der gives

også eksempler på, at forældrebestyrelserne betragtes som en ressource og

i forhold til faglige og pædagogiske overvejelser:

“Vi havde et tema om at styrke børnenes selvværd, men nogle i forældrebestyrelsen

spurgte om, hvordan man kan se, om børnenes selvværd

er styrket. Og det var vanskeligt at svare på. Det handler om at

lytte til barnet og være nærværende og støtte barnet i dets udvikling.

En metode kan være at lave en test om børnenes selvværd, men det

har vi valgt ikke at gøre. Men forældrenes spørgsmål viste, at det er

vanskeligt at synliggøre, hvordan vi styrker børnenes selvværd.”

Det er især to forældregrupper, som optager ledernes opmærksomhed: De

veluddannede, som er aktive, og som ser det som naturligt at være med til at

påvirke deres børns daginstitution ogforældre med børn med behov for

hjælp og støtte. I forhold til disse forældregrupper kan der være problemer,

man generelt betragtes forholdet til forældrene som positivt, fordi det bygger

på den daglige kontakt, når børnene bliver bragt og hentet.

Lederne i daginstitutionerne står i midten af den udviklingsproces, der foregår

på dagtilbudsområdet. Som gruppe er de gået konstruktivt ind i arbejdet,

men de står også i en række dilemmaer og modsætninger, som følger af udviklingen.

Og måske er deres funktion, som vi kender den i dag, ved at dø

bort. I hvert fald arbejder man i flere kommuner med tanker om at lave områdeledelser,

således at dagtilbudene bliver til større enheder, ved at lægge

flere institutioner og måske også dagplejen ind under samme organisation

og ledelse. En leder gør sig disse overvejelser over denne udvikling i hans

kommune:

More magazines by this user
Similar magazines