Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

De fleste pædagoger oplever, at der jævnligt skæres ned i budgetterne, og

det giver udmattelse og irritation. Det kan give perioder, hvor lysten og gejsten

til arbejdet daler, og lysten til at igangsætte nye projekter holder op.

Alligevel er det pædagogernes selvforståelse, at de altid kommer i gang

igen og ofte også yder en indsats, som rækker ud over arbejdstiden:

“Pædagogerne arbejder derhjemme privat – arbejder gratis - folk

lægger mange timer derhjemme. Hvis jeg har et barn, der har et problem,

så går jeg hjem og læser noget om det. Så jeg kan få nogle pædagogiske

redskaber, eller konsulterer vores psykolog, og det får jeg

ikke afspadsering for.”

Men pædagogerne giver også eksempler på, hvorledes forvaltningens

igangsættelse af arbejdet med fokuspunkter bærer frugt i forhold til det konkrete

pædagogiske arbejde. I de tilfælde er pædagogerne ikke sparsomme

med deres begejstring. Her et eksempel:

“For år tilbage var vores arbejde præget af uro, larm, skænderier og

skældud en stor del af dagen, koncentreret om spisning, når alle sammen

skulle have tøj på, og når de skulle ud og lege. Hele dagen kunne

gå med at korrigere, forklare og skælde ud. Vi oplevede det som frustrerende

o g ikke særligt givende, hverken for børn eller voksne.”

“Vi satte en observant på, det vil sige en pædagog, der gik helt fra

børnearbejdet, og hun skrev ned, hvad der egentlig skete på stuen.

Hvad sagde den voksne, hvad sagde barnet, og hvordan reagerede de

osv. Det blev gjort i forskellige situationer. Derfra kunne vi korrigere

nogle ting. Få øje på, hvad der gik galt, og det vendte vores blik 90

grader. Det skete ikke fra den ene dag til den anden, men vi begyndte

at arbejde på en anden måde.”

“Vi har brugt metoden løbende, fordi den gav resultater. Vi bruger

den, når vi synes, tingene kører for stærkt med os. Så vender vi blikket

indad. Vi kom ind på at bruge metoden på et tidspunkt, hvor kommunen

lavede nogle 6 ugers kurser for alle medarbejdere. Det var rigtig

godt. Vi blev trukket ud af institutionen og sendt på kursus sammen

med medarbejdere fra de andre institutioner. Det gav tid til at fordybe

sig i nogle teoretiske ting, men det gav os også nogle metoder, som vi

alle lærte at bruge.”

Her beskrives, hvorledes forvaltningen har arrangeret et kursusforløb, som

rammer nerven i det pædagogiske arbejde. Og man får indtryk af, at personalets

eget videre arbejde med de nye metoder, er blevet en del af en mere

kvalificeret pædagogisk praksis. Dette må ses som udtryk for den parathed

til at sætte sig ind i nye tanker, som kendetegner pædagogerne og deres lyst

og evne til at omsætte nye tanker i deres daglige praksis. Pædagogernes interesse

for at arbejde sammen med og videre på forvaltningernes udspil

hænger helt nøje sammen med udspillenes praksisrelevans, hvilket og

fremgår af de følgende eksempler. Det første er et eksempel på, hvordan

forvaltningens tiltag i forhold til at gøre institutionerne mere rummelige

ikke har relevans for en bestemt institution:

27

More magazines by this user
Similar magazines