Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

28

“Vi har ikke ret mange flygtninge- og indvandrerbørn og heller ikke

ret mange familier med sociale problemer. Det har nok noget at gøre

med vores lange venteliste.”

“Så vi kan sagtens sige, at vi vil være mere rummelige, så længe vi får

de børn, der står øverst på ventelisten. Vi har ikke ret mange børn, der

har det skidt. Det er lidt uretfærdigt fordelt. Det kræver så noget andet

af os, vi har nogle mere krævende forældre, der stiller spørgsmålstegn

ved mange ting.”

Der er eksempler på, at de kommunalt udmeldte fokuspunkter ikke har den

store betydning i institutionerne eller, at det, der forventes fra forvaltningens

side, allerede er veletableret praksis. Den slags projekter fremmer pædagogernes

kritik af forvaltningerne og giver negative forventninger til de

nye projekter, der sættes i gang fra forvaltningen side. I det ovenstående er

problemet måske ikke så stort, men det er de i andre tilfælde. Her er et eksempel

på det:

“De har lukket nogle institutioner, og det har givet forandringer, især

for os der modtog børnehavebørn fra en anden institution. Det var virkelig

svært, for de var vrede og sure og blev sure på os. Og på kommunen.

Vi fik også enkelte personaler derfra, men kun fordi de søgte

herover og blev ansat. De er her ikke mere. Det var meget voldsomt.

Det er faktisk først bedre nu, hvor de sidste skolebørn er gået ud, så vi

kun har vores egne børn tilbage. Der var meget med, hvordan de gjorde

i den anden børnehave, og hvorfor vi ikke gjorde sådan. Det har vi

levet i et par år (vor understregning). Hele tiden blev man sammenlignet,

og det var meget bedre derovre, for det man ikke kan få er meget

bedre. Der gik lang tid, før de syntes, at det næsten var ok. Bestyrelsen

var også fjendsk. Vi havde fælles bestyrelse. Den blev slået sammen,

så der var 18 medlemmer, for at der ikke skulle være noget. Det

var ikke sjovt.”

Denne beskrivelse af konsekvenserne af en institutionslukning viser, hvor

voldsomt omstruktureringer kan påvirke og forhøje konfliktniveauet i dagligdagen

i institutionerne. To år er lang tid at have konflikt kørende, og set

fra pædagogens synspunkt, er der tale om, at der er blevet tilført en konflikt

udefra på grund af forvaltningens dispositioner. Der gives en del lignende

eksempler, og sådanne oplevelser er med til at skabe ønsker hos pædagogerne

om, at tempoet i forandringsprocesserne sættes ned. Et ønske som er

ret udbredt blandt mange pædagoger.

I eksemplet her er inddragelsen af forældrebestyrelsen med til at øge konfliktniveauet

yderligere, og i det hele taget lægger pædagoger stor vægt på

at kunne samarbejde med forældre, både i og uden for bestyrelsen. Det er en

væsentlig del af deres faglige identitet. Det gælder de daglige samtaler med

forældre og de mere formaliserede strukturer som forældresamtaler, forældremøder

og bestyrelsesarbejdet. Idealet er at skabe en åben dialog, hvor

begge parter kommer til orde. Og det er også vigtigt for det pædagogiske

personale, at forældrene kender til og interesserer sig for institutionens pæ-

More magazines by this user
Similar magazines