Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

30

er spørgsmålet om det er den rigtige måde at måle på. Men efter 3

ugers sommerferie så glæder mine børn sig til at komme i institution

igen. Det er for mig et udtryk for, at det fungerer over for børnene.”

Sammen med den formalisering af samarbejdet med forældrene, der er fulgt

med forældrebestyrelserne, er der skabt en gruppe af aktive forældre i kommunerne,

som indgår i den politiske proces. Disse forældre har ikke sjældent

et direkte kendskab og forbindelse til området, fordi de har en pædagogisk

uddannelse, er studerende eller tidligere har arbejdet inden for området.

Det er i hvert fald således, det fremstår fra vores datamateriale. Og det

er måske ikke mærkeligt, da arbejdet i bestyrelserne og i forhold til den

kommunale politik er fritidsarbejde. Så hvis man som forældre skal bruge

meget tid på dette arbejde, vil det ofte være personlig interesse, der driver

værket. Arbejdsbyrden kan let blive omfattende, hvis man både er formand

for en bestyrelse og medlem af et fællesudvalg eller et forældrenævn på

kommunalt plan. De aktive forældre ved godt, at de gennem deres aktive arbejde

opnår en særlig viden og indsigt, hvilket gør, at de ikke altid har samme

opfattelse, som de forældre de er valgt til at repræsentere. En repræsentant

i et fællesforældrenævn formulerer det på denne måde:

“Jeg kunne godt tænke mig, at forældrene blev en integreret del af institutionerne.

At det ikke er: “Jeg betaler for det, og så skal jeg og

have varen.” Det holder ikke på det her område. Forældrene er ikke

alle sammen enige i dette synspunkt, selvom de aktive forældre mest

har den samme holdning som mig. Blandt de forældre, vi er valgt til at

repræsentere, er der måske flest, som siger: “Vi vil have ydelsen og

ikke nødvendigt forholde os til andet end, at børnene skal være hele,

pæne og rene, når de bliver hentet.”

I nogle tilfælde kan de aktives forældres holdninger, som bygger på deres

viden og indsigt fra bestyrelsesarbejdet, komme i modsætning til forældrene

uden for bestyrelsen. Men generelt set er der åbent for interesserede til at gå

ind i bestyrelsesarbejdet. Det er ikke ualmindeligt, at suppleanter, som har

lyst, deltager i bestyrelsesmøderne. Så selvom det til en vis grad giver mindelser

om de aktives demokrati, så er der åbent for nye og interesserede forældre.

Eksempelvis fortæller en forælder, som er medlem af en dagplejebestyrelse,

om sin indtræden i arbejdet:

“Forældrene stod ikke i kø for at blive valgt ind, og jeg ville godt.

Blandt andet fordi jeg havde haft en dårlig start med dagplejen, som

jeg gerne ville forhindre, at andre kom til opleve. Jeg havde fået et

brev om, at jeg havde en dagplejeplads til min datter den 15. oktober.

Derfor havde jeg taget 14 dages ferie fra den dato, så jeg havde mulighed

for at køre hende ind stille og roligt. Derefter fik jeg besked

om, at jeg først havde plads fra 1. november i stedet for. Det slog mig

fuldstændig ud. Som førstegangsmor tog det hårdt på mig. Men efter

at have været med i forældrebestyrelsen har jeg fået en bedre forståelse

for, at det er vanskeligt at få pladserne til at passe.”

More magazines by this user
Similar magazines