Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Men politikerne anvender også nogle gange bestyrelserne til at gennemføre

nogle af de politiske vedtagelser. Det sker, at bestyrelserne bliver sat til at

finde de besparelser, der skal gennemføres:

32

“Kommunen pålagde alle bestyrelserne en procentsats, og bestyrelsen

kom med et forslag til, hvordan det skulle gøres. De foreslog, at i tre

uger af sommerferien skulle der ikke være mad til vuggestuebørnene –

for at spare vikar for køkkenhjælpen. Det synes jeg var en udmærket

måde at spare på. Men kommunen svarede, at det måtte vi ikke. Så

selvom der kun er 10 vuggestuebørn, og bestyrelsen har vurderet, at

det er den bedste måde, så har kommunen alligevel det sidste ord.”

I dette tilfælde viste det sig, at besparelsesforslag ikke var acceptable og

blev sandsynligvis en læreproces om, hvordan der er grænser for den decentrale

styring, også selvom det var en opgave pålagt af forvaltningen og

politikerne.

Hovedparten af de aktive forældres aktiviteter ligger dog omkring den enkelte

institution, og der synes generelt at være stor tilfredshed med det arbejde,

der udføres i institutionerne og i dagplejen. Der er specielt mange bestyrelsesmedlemmer,

som synes, at lederen i institutionen laver et stort og

kvalificeret arbejde. Et bestyrelsesmedlem kan eksempelvis udtrykke sin

begejstring på følgende måde:

“Man har styr på tingene. Pædagogerne er bevidste om deres pædagogik,

og der er en klar pædagogisk linie. Man ved, hvad institutionen

står for. Og indtrykket er, at der er konsensus om den pædagogiske linie.

Man bliver taget alvorligt som forælder. Personalet opfordrer og

inviterer til, at man kommer og snakker om både stort og småt.”

Denne vurdering stammer i høj grad fra det kendskab, som forældrene får,

når de kommer dagligt i institutionen. Noget andet er målsætningerne og

virksomhedsplanerne, som bestyrelserne skal vedtage. Generelt opfatter forældrene

målsætningerne som nødvendige, men ofte også meget generelle

og abstrakte i sine formuleringer. De fleste bestyrelser forholder sig – som

det også er deres opgave – til det principielle, når det drejer sig om det pædagogiske

indhold. Det skyldes både, at der er tiltro til, at det pædagogiske

personale, som skal arbejde med til daglig, skal føre ordet, men også, at det

kan være en svær og lidt uoverskuelig opgave for nogle forældre. Desuden

er forældrenes indfaldsvinkel ofte også meget konkret, og målsætninger har

det med at være lidt luftige og uklare. I det næste berettes om, hvad der

skete, da nogle forældre prøvede at fastholde pædagogerne på, hvad de selv

havde skrevet i virksomhedsplanen.

“Der var også et mål, der sagde, at børnene skulle være ude hverdag.

Nogle forældre sagde, at det var ikke altid, deres barn havde været

ude. Men hertil svarede personalet, at det heller ikke gjaldt for alle

dage. Når det øsregner – eller når man kan se, at der kun kommer noget

dårligt ud af det, hvis børnene bliver dyngvåde og skal skiftes fra

yderst til inderst. Man skal også tænke på ressourcerne og have mu-

More magazines by this user
Similar magazines