Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

lighed for at sige fra en dag. Så man har lavet om på målsætningen og

skrevet “hvis vejret er til det”, så det svarer til det, der sker.”

Her bliver skrevet et forbehold ind i målsætningen, efter at forældrene har

rejst sagen. Et forbehold som tydeliggør, at målsætninger ofte ikke er så

konkrete, at man kan handle direkte i forlængelse af dem. Hvilket måske

nok også er nødvendigt, hvis de ikke skal binde de pædagogiske aktiviteter

alt for fast.

For at vende tilbage til den betydning, at børnene har forældrenes opfattelse

af dagtilbudene, så viser datamaterialet også, at forældrene generelt har stor

respekt for pædagogernes evne til at iagttage og beskrive børnene. Og til at

hjælpe når børnene har problemer – store som små. Personalet er heller ikke

bange for at tage en samtale med forældrene, hvis de har mistanke om, at

der er problemer. I det sidste eksempel viste problemerne sig ikke at være

så alvorlige, og bestyrelsesmedlemmet, som fortæller, kan godt selv se det

komiske i situationen her bagefter:

“Jeg blev kaldt over i institutionen til møde, fordi Anna havde sagt, at

hun havde fået en godnatbajer hver aften i vinterferien. Anna havde lige

set filmen “Min søsters børn”, hvor Trunte drikker godnatbajer.

Og Anna ville gerne være som Trunte. Så hun havde sagt i institutionen,

at hun fik godnatbajer hver aften. Så vi blev kaldt til møde, og det

var et meget alvorligt problem. Og jeg tænkte helt ærligt Peter (lederen).

Jeg gav ham faktisk filmen bagefter og sagde, at han og den anden

pædagog skulle se den. Han indrømmede, at han vist havde overreageret.

“Ja”, sagde jeg. ”Vi kan godt sidde og drikke øl derhjemme,

men mine børn får sgu da ikke øl.” Peter forsvarede sig med, at han

var nødt til at gøre noget.”

De aktive forældre er en markant aktør på dagtilbudsområdet. De forholder

sig både aktivt omkring deres egne børns institution og indgår generelt i et

godt samarbejde med leder og personale. Desuden udgør de også en politisk

kraft, som ikke mindst har betydning, fordi politikerne ønsker dialog med

borgerne og brugerne. Desuden betyder vedtagelse af kommunale målsætninger

og politikker, at der er grundlag for en politisk offentlighed og diskussion

på dagtilbudsområdet. De aktive forældre er politisk en broget flok,

men finder sammen som interessenter i forhold til dagtilbudene.

Perspektiver af aktørernes forskellighed

Tanken om at lave en artikel om aktørerne på dagtilbudsområdet er opstået

undervejs i arbejdet med evalueringen. Den er skabt af, at vi har fulgt servicelovens

perspektiv og derved været tvunget til at betragte området som en

samlet helhed. Imidlertid har det været svært hele tiden at bevare dette helhedsperspektiv.

Det er som om, at helheden har tendens til at opløse sig i

forskellige indfaldsvinkler, betragtningsmåder og opgaver, som er knyttet

til forskellige aktører. Men det er jo ikke sådan, at alle aktørerne har forskellige

indfaldsvinkler til området. Så man kan spørge: “Er der nogle møn-

33

More magazines by this user
Similar magazines