Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

stre i de perspektiver, der anlægges på dagtilbudsområdet fra forskellige

aktørers side”?

Det synes at være tilfældet. Det er i hvert fald muligt at skelne tre genkendelige

perspektiver fra hinanden. De er forskellige med hensyn til indholdsmæssige

dimensioner og er ogforskellige med hensyn til sin form og sit

udtryk. Det drejer sig om:

1. Børnenes perspektiv

2. Et pædagogisk perspektiv

3. Det styringsmæssige, organisatoriske og politiske perspektiv.

De tre perspektiver svarer til de forskellige funktioner dagtilbudet, opfylder,

som i starten af artiklen blev karakteriseret som: Barndomsarena, pædagogisk

arbejdsplads og del af den kommunale service. Når det styringsmæssige/organisatoriske

og det politiske ses under samme perspektiv, er det fordi,

der er meget stor politisk konsensus omkring dagtilbudene i danske kommuner.

Vi vil her beskrive de tre perspektiver lidt nærmere:

1. Med børnenes perspektiv menes hele den mangfoldighed af initiativer

og meningsdannelse, der bæres af børnene i dagtilbudene, og som er beskrevet

i denne artikel under afsnittet om børn som aktører. Børnene bidrager

selvstændigt til livet og hverdagen i dagtilbudet, og der har i de

senere år været en stigende interesse for og viden om, hvor betydningsfuldt

børnenes bidrag er for at forstå dagtilbudenes funktion. Det er selvfølgelig

først og fremmest børnene selv som aktører, der repræsenterer

dette perspektiv, men børnene er meget afhængige af, at voksne har øje

for og anerkender betydningen af deres perspektiv. Blandt andet fordi

børnene ofte udtrykker sig i leg og kropsligt, det vil sige i koder, som

ikke passer til de almindeligt udbredte aftale- og beslutningsprocesser.

Voksne kan derfor være med til fremme børnenes perspektiv, og det bliver

det også til i vekslende grad, måske oftest af det pædagogiske personale

og forældrene.

2. Med det pædagogiske perspektiv menes alt det, der knytter sig til dagtilbudet

som pædagogisk praksis, og som bæres af den pædagogiske faglighed.

Det drejer sig om iværksættelse af læreprocesser og den pædagogiske

tilrettelæggelse, organisering og indretning af dagtilbudet. Det pædagogiske

perspektiv manifesterer sig i dagtilbudenes praksis, men udvikles

også gennem de pædagogiske grund- og videreuddannelser, artikler

og debatter i fagblade og gennem den pædagogiske faglitteratur. Dette

perspektiv repræsenteres først og fremmest af det pædagogiske personale,

men også af pædagogiske konsulenter og dagplejeledere og dagplejepædagoger.

Blandt de aktive forældre findes dette perspektiv og

til en vis grad.

3. Med det styringsmæssige, organisatoriske og politiske perspektiv menes

den forvaltningsmæssige organisering af dagtilbudene. Her betragtes

34

More magazines by this user
Similar magazines