Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Claus B. Olsen: Kvalitetsforståelser i dagtilbud til

børn

“Det betyder meget, når man afleverer sit lille pus, at man føler tillid

til, at han har det godt. Det er nok det, der er vigtigst som forælder…

når man tager sådant noget som virksomhedsplaner – den ene ting er

at skrive, at vi ønsker omsorg, vi ønsker engagement og alle de der

flotte floskler, men noget andet er det, du kan måle det på, hvordan

har mit barn det, når jeg aflever det, og hvordan det har det, når jeg

afhenter det. Og virker det, som om at barnet har det godt med de

voksne, det omgås?”

Forælder

“Vi skal finde kvaliteten i at give et barn regntøj på. Der skal du mærke,

du er dygtig som pædagog. Det skal være i den daglige kontakt, at

vi finder kvaliteten, og det fokus mærker jeg er ved at ske her. Det er

rigtig godt.”

Institutionsleder

“Jeg tror, at målformuleringen har været med til at øge kvaliteten,

fordi så snart man går fra må til skal, er det med til at forandre kvaliteten,

fordi så behøver man ikke diskutere, om det er fornuftigt eller

ej, men hvordan man konkret arbejder med målsætningen.”

Forvaltningschef

Grunden til, at det er meningsfuldt at fokusere på forståelser af kvalitet i

dagtilbud er, at alle mål og temaer i lov om social service §8 kan tematiseres

under en kvalitetssynsvinkel – fra det at fastsætte mål og rammer for

dagtilbudenes arbejde som en integreret del af kommunens samlede arbejde

med børn og samarbejdet med forældrene til målene om barnets færdigheder,

selvværd, fantasi og selvstændighed m.v. Det vil sige fra den abstrakte

styring og organisering af området til den konkrete pædagogiske praksis i

forhold til det enkelte barn.

Artiklen tager udgangspunkt i en mangfoldighed af udsagn om kvalitet, der

demonstrerer, at kvalitet er et flertydigt begreb, som det er svært at få hold

på. Det er ikke muligt at formulere et endeligt bud på, hvad kvalitet i dagtilbud

“i virkeligheden” er, og det er heller ikke hensigten med artiklen. Der

er tale om en analyse af de forskellige forståelser af kvalitet i dagtilbud for

børn, som kommer til udtryk i det empiriske materiale fra 9 kommuner. Det

vil sige, at artiklen præsenterer et forsøg på at strukturere en mangfoldighed

af udsagn om kvalitet fra de aktørgrupper, som indgår i undersøgelsen:

• Kommunale politikere

• Kommunale chefer

• Pædagogiske konsulenter og dagplejeledere

• Institutionsledere og pædagoger

• Forældre

37

More magazines by this user
Similar magazines