Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

• Offentliggørelse af mål, værdier og resultater af målinger (pjecer og

hjemmesider).

Diskursen bygger på den opfattelse, at det ikke er muligt og heller ikke nødvendigt

at definere, hvad kvalitet i dagtilbud indholdsmæssigt er. En politiker

sammenligner det at definere kvalitet med at sælge elastik i metermål.

Og en anden politiker understreger, at kvalitet ikke er noget, der kan måles

direkte og entydigt.

Karakteristisk for denne diskurs er således, at tankegangen er processuel og

abstrakt og principielt løsrevet fra et bestemt fagligt indhold eller institutionelt

område.

På grundlag af datamaterialet er det imidlertid muligt at identificere tre forskellige

perspektiver på kvalitetsbegrebet set ud fra en styringssynsvinkel,

det vil sige defineret af politikere og administratorer:

1. Politikernes og forvaltningens perspektiv, hvor kvalitet er opfyldelse eller

opnåelse af politisk vedtagne mål og værdier: “Kvalitet er opnåelse

af de mål, man har sat sig”. Der er en tæt sammenhæng mellem kvalitet

og effektivitet i dette perspektiv eller, som det også udtrykkes, “mest

mulig kvalitet til den laveste pris”: “Selvfølgelig kan man altid ønske sig

flere penge, men vi har som politisk udvalg også en forpligtelse til at se,

om vi udnytter ressourcerne på en optimal måde.”

2. Forældrenes perspektiv, hvor kvalitet er tilfredsstillelse af forældrenes

behov, ønsker og forventninger: “Et tilbud som forældrene er tilfredse

med.”

3. Børnenes perspektiv, hvor kvalitet er “det gode børneliv” på børnenes

præmisser: “Vores udgangspunkt er, at det skal være godt at være barn.

… Vores tilgang til kvalitetsbegrebet er altså, hvad siger børnene selv,

og så opstille nogle rammer, der kan tilgodese det gode liv.”

Pointen er her, at de politiske mål på den ene side og forældrenes og børnenes

oplevede kvalitet på den anden side i denne sammenhæng indgår som

led i den samme kvalitetsdiskurs. Forældrenes afkrydsninger på spørgeskemaerne

og børnenes udsagn indgår som bidrag til eller feedback på den

kommunale målformuleringsproces.

En kommunaldirektør udtrykker sammenhængen mellem kvalitet som målopfyldelse

og oplevet kvalitet hos brugerne på følgende måde:

“Vi mener, det er god kvalitet, hvis dagtilbudene lever op til og understøtter

børnepolitikken. Hvis dagtilbudene lever op til målet om at

fremme sundhed og livskvalitet fx. At man også får formidlet forståelse

for kulturelle forskelligheder. At børnene bliver medinddraget i det

omfang, det er fornuftigt i beslutninger om tilrettelæggelse af dagen.

41

More magazines by this user
Similar magazines