Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

42

At de lærer ikke at smide ting, hvor de ikke skal smides – miljøforhold.

At de lærer det her med at kommunikere – tale pænt til hinanden og

udtrykke sig præcist. At vi fremmer børnenes kreativitet – andre forhold

kan underbygges: Kropsbevidsthed, selvbevidsthed synes jeg personligt

er meget vigtigt: At de faktisk er glade for sig selv. Men det er

på den måde, vi relaterer vores kvalitetsbegreb.”

“Et andet aspekt af kvalitetsbegrebet, oplevet kvalitet, har at gøre med

forventningerne. Hvis man forventer, at institutionen går i skoven hver

anden dag, og den kun gør det hver anden måned, så kan det være

man har en oplevelse af dårlig kvalitet eller bristede forudsætninger.”

Kvalitet måles hovedsagligt på to måder inden for styringsdiskursen. For

det første ved at undersøge brugernes opfattelse af institutionernes kvalitet

gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. For det andet ved

at følge op på målene i lederens kontrakt som grundlag for den årlige drøftelse

af, om målene er blevet omsat i institutionens praksis.

Kvalitetsudvikling sker i denne forståelse gennem, at politikerne skaber en

ramme for institutionernes initiativer ved at melde målene og visionerne ud,

men ikke nødvendigvis specifikke strategier eller delpolitikker. Virksomhedsplanerne

giver en sikkerhed for, at der meldes tilbage på kommunale

mål og visioner.

Opfattelsen er, at det giver øget kvalitet og øget medarbejdertilfredshed,

selvom virksomhedsplanerne blev modtaget i institutionerne med bekymring

i starten. Formålsbestemmelsen har bidraget til at styrke fokus på kvalitetsudvikling.

Det er karakteristisk, at kvalitet og kvantitet ikke hænger sammen i denne

forståelse. En borgmester udtrykker det på følgende måde:

“Jeg mener, at vi med hensyn til kvalitet på daginstitutionsområdet

ligger i førerfeltet. Men hvis vi snakker normering, kan vi se statistisk,

at vi ikke ligger i førerfeltet. Kvalitet kan være mange, mange ting, og

det vigtige for mig er, at børnene har nogle trygge, gode og rare omgivelser,

som de glæder sig til at komme til om morgenen, og at de er

glade, når de går hjem og skal fortælle deres far og mor, hvad de har

oplevet. Kvalitet er ikke altid at køre rundt i den største Volvo. Det

kan godt være en Skoda. Det er ikke altid kvalitet og penge følges ad.”

En anden borgmester fortæller med henvisning til erfaringer fra ældreområdet

er, at flere penge ikke nødvendigvis indebærer øget kvalitet:

“Så er det vi stoppede og sagde: “Hvad er det egentlig, der er kvalitet

for fru Hansen? – For et barn, hvad er det egentlig??” Så siger de fra

systemet, at vi laver jo kvalitetsmålinger, brugerundersøgelser osv.

Jamen siger vi så – der måler I jo kun på den kvalitetsnorm, I selv har

sat. Den er jo formuleret af faglige eksperter, som har formuleret den

på vegne af borgere og brugere og bestemt, at det og det er kvalitet.

More magazines by this user
Similar magazines