Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Og det er jo bare en måling om, hvordan de, der modtager ydelsen,

synes om det, de får tilbudt. Og da har vi formuleret, at vi vil have

kvalitetsbegrebet beskrevet så godt som muligt – set gennem borgernes

– brugernes – briller. Få dem til at formulere – hvad er kvalitet

for dig – for dine børn i daginstitutionerne – hvad er det, du synes er

godt – og hvad er ikke godt?”

“Det kan godt komme overraskende for fagfolkene – hvad det egentlig

er, der lægges vægt på, når vi kommer om på den anden side af fagligheden.

Vi har konstateret, at flere penge – det er ikke det, der giver

kvaliteten. Det kan endda nogle gange være færre penge – det giver

en anden måde at gøre tingene på.”

“Det har vi lige sparket i gang – og jeg har nævnt det over for vore

medarbejdere her til morgen, at det er en helt ny måde at se det på.

Og det er et succeskriterium for os alle sammen, at vi får det til at ske.

Der var ingen, der sagde noget – men jeg ved, hvad de tænker: Skal vi

så gå på kompromis med fagligheden? Og det har jeg haft en længere

diskussion med de faglige folk om. Ja – det skal vi alle sammen i tilværelsen.

Også i årene fremover. Fordi borgerne – og politikerne –

formulerer, hvad kvalitet er – så er det fagligheden, der hjælper med

at nå det. Det er op til jer i kraft af jeres faglighed. Det er en vigtig

diskussion at tage fat på. Det er ikke enkelt og simpelt og ligetil. Det

første, der skal til, er, at få medarbejderne til overhovedet at tænke på

den måde. Så kan vi tage fat stille og roligt. Der er meget politik i den

1½ linie.”

“… Vi har nogle gange som politikere opdaget, at når vi møder en

borger, så kan det være helt forbavsende, hvad det er de lægger vægt

på, hvad der en kvalitetsforbedring hos dem. Noget ingen har tænkt

på. Det kan nogen gange være bitte små ting, der betyder noget. Vi er

så tilbøjelige til at tro, der skal store bevillinger til. Det skal vi til at

arbejde med.”

Kravet til pædagogikken bliver således, at den både skal være orienteret i

forhold til brugernes behov og integreret i den overordnede kommunale politik.

Modbilledet i den politisk-administrative styringsdiskurs er et traditionelt

fagforeningssyn på kvalitet, der sætter lighedstegn mellem øget kvalitet

og flere ressourcer. En socialudvalgsformand fortæller om det problematiske

ved et traditionelt fagforeningssyn på kvalitet i forbindelse med formuleringen

af kommunens børnepolitik:

“[Processen] startede med et udvalg bestående stort set af pædagoger,

som formulerede noget, der lignede et katalog over ønsker om

forbedringer i institutionsverdenen. En hel bog med punkter som: Flere

pædagoger, længere åbningstid, større legeplads, send flere penge.

Jeg syntes, at vi havde politisk mod til at sige, at det ønskede vi ikke.

Det duede ikke. Det var ikke pædagogerne selv, der skulle sætte den

dagsorden. Derfor vendte vi bøtten og startede processen med andre

mennesker, der kom ind i arbejdet med børnepolitikken. De fik en anden

opgave.”

43

More magazines by this user
Similar magazines