Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Desuden er det vigtigt i denne forståelse at synliggøre tilbudet gennem en

systematisk beskrivelse af, hvad det indeholder og ikke bare visioner. Det

kan fx ske på en internet-hjemmeside, så forældrene kan koble sig direkte

til den enkelte institution via kommunens hjemmeside. Fordelen herved forstås

som, at man opnår en målrettet kommunikation, hvor man som bruger

af dagpasningssystemet kan få en større fornemmelse for den faktiske virkelighed

i institutionerne og følgelig, hvad man som bruger kan forvente.

En organisatorisk dimension i kvalitetsdiskursen handler om fordele og

ulemper ved enten at decentralisere eller at recentralisere ledelsesmæssig

kompetence. Hvor udviklingen i 1990erne har betydet decentralisering til

institutionsniveau – budgetmæssigt, kompetencemæssigt og indholdsmæssigt

– ser man nu tendenser til en recentralisering på områdeniveau og til en

ledelsesmæssig samling af skole- og institutionsområdet. Aktuelt drøftes i

kommunerne det hensigtsmæssige i at danne større områdebaserede, administrative

enheder, der består af forskellige pasningsinstitutioner og skoler.

På den måde er det hensigten at styrke ledelsesfunktionen i forhold til den

centrale kommunale forvaltning og samtidig styrke den pædagogiske ledelse

på institutionsniveau, som er blevet presset af de formelle ledelsesmæssige

fordringer, der er blevet stillet til institutionslederne med decentraliseringen

i 1990erne. En administrativ koordinator siger følgende:

44

“… bureaukratiets rolle skal være mindre, mener jeg – helt klart – de

afsnit og institutioner, der har kontakt med borgerne, skal have mere

kompetence – skal kunne agere mere – de skal være rustet til at løse

de opgaver og kunne agere individuelt uden hele tiden at skulle op i et

bureaukratisk system – og så sidder der en på et andet kontor – man

kan jo godt lægge det mere ud og stadig sige, det er jer, der træffer de

individuelle beslutninger, men kulturen er jo ikke sådan. Man træffer

ikke de beslutninger.”

Der er tale om en udvikling, der endnu primært er på tankeplanet i kommunerne,

men som formentlig vil tage fart i de kommende år. Det hænger

sammen med dannelsen af børne- og unge/kulturudvalg m.v. og forvaltninger

i kommunerne, der medfører en orientering mod sammenhængen i indsatsen

for børn og unge og den deraf følgende fokus på overgange mellem

institution og skole.

Den pædagogisk-faglige diskurs

I den pædagogisk-faglige diskurs forstås kvalitet som kvaliteten af indholdet

af tilbudet i forhold til den pædagogiske hverdagspraksis i institutionerne

og relationen mellem barnet og den voksne samt relationerne mellem

børnene. Dagtilbudsområdet ses som præget af pædagogernes autonomi og

selvforvaltning samt en professionel identitet, der er tæt knyttet til den medfølgende

selvbestemmelse – især hvad angår det pædagogiske indhold. Karakteristisk

for denne diskurs er, at den er konkret forankret i et fagligt ind-

More magazines by this user
Similar magazines