Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Bjørg Kjær: Forældre og forældresamarbejde – hvordan omtales

forældre, og hvordan udtaler de sig? ............................................................ 105

To diskurser og et dilemma .............................................................................. 105

Forældresamarbejde mellem formalitet og nærkontakt ..................................... 108

Forældres vurdering af dagtilbud...................................................................... 111

Forældresamarbejde – hvad er det? .................................................................. 112

Samarbejde i bestyrelsen – forældreindflydelse eller ritual?.............................. 113

Samarbejde mellem den engagerede amatør og den kompetente

professionelle? ................................................................................................. 115

At overskride høflighedstærsklen ..................................................................... 116

Saglighed, faglighed og menneskelighed.......................................................... 118

Når magten træder i karakter............................................................................ 119

Hinsides høflighedsbarrieren............................................................................ 121

Litteratur.......................................................................................................... 123

Bilag................................................................................................................ 125

Undersøgelsesdesign og metode

Interviewguide til kommunalpolitikere og ansatte i forvaltningen

Interviewguide til ansatte i dagtilbud – leder og medarbejdere

Interviewguide til forældre med børn (0-6 år) i dagtilbud

More magazines by this user
Similar magazines