Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

yrådet indgår i et forpligtende samarbejde om at sikre den højeste kvalitet i

dagtilbudet.

Pointen er, at denne italesættelse af kvalitet giver rammerne for bevidst at

satse på faglig udvikling. Der arbejdes også med lederfagligheden og med

en værdidebat om etiske adfærdskoder og -normer for medarbejdere i en

offentlig virksomhed. Det drejer sig om at få en fælles italesættelse af

uskrevne regler og normer og at sætte spørgsmålstegn ved pædagogers selvopfattelse.

“Opfattelsen er, at børnepolitiske målsætninger er med til at højne

kvaliteten, fordi arbejdet med børnepolitikken medfører en bevidstgørelse,

og i institutionerne drøfter, hvad det er, de gør, og det skaber

refleksion.”

Opfattelsen er, at kvalitet er dynamisk og også handler om at få forældreinddragelse

og at have dialogmøder. Der stilles store forventninger til dialogmøder,

som opfattes som en krumtap i kvalitetsudviklingen.

Kvalitet hænger også sammen med samarbejde på tværs af fag og institutioner

og forvaltninger og med fælles ansvarlighed i opgaveløsningen. Et eksempel

herpå er kvalitetsudvikling vedrørende risikobørn, som går ud over

rammerne for den enkelte institution. I denne sammenhæng skal der arbejdes

med kvalitetsudvikling af den kommunale struktur og arbejdsgang omkring

risikobørn, fordi faggrupperne arbejder forskelligt og har forskellige

kulturer foruden, at der er manglende viden om hinandens kompetencer.

Princippet, der arbejdes hen imod, er, at uanset hvilken kompetence og hvilket

ansvar den enkelte fagperson har, så er gruppen fælles om det, hvilket er

svært, fordi der er mange niveauer, som skal samordnes.

På den anden side handler kvalitet om en pædagogisk udviklingsstrategi i

form af en dokumenteret udviklingsproces, der er synlig for og i dialog med

andre aktørgrupper på dagtilbudsområdet. En pædagogisk konsulent siger:

“Selv opfatter jeg kvalitet som en proces. Kvalitet handler om, at man

ser børn og sætter sprog på det, man ser og oplever med børn, og man

tænker over det. Og det er det, der er grundlaget for de forandringsprocesser,

man skal sætte i gang. Iagttagelse, dokumentation, refleksion

og forandring det er en perlerække for mig. Når det er en rutine,

der er indarbejdet i den pædagogiske praksis, så arbejder vi kvalitativt.

Men vi bliver aldrig færdige med at lave kvalitetsudvikling.”

Pædagogisk kvalitet i institutioner defineres således bredere end mødet mellem

den ansatte og det enkelte barn. Kerneydelserne er også en god forældrekontakt,

at interne arbejdsgange og processer fungerer samt, at informationsniveauet

er højt.

51

More magazines by this user
Similar magazines