Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

sen har så skrevet i arbejdstiden. Men det er helt klart med til at udvikle.

Det giver noget, men koster også noget. Det er omkostningerne

værd. Jeg tror, det er godt for mange institutioner, at man ikke bare

gør, som man plejer i de sidste 30 år.”

Et særligt problem i kvalitetsudviklingsprocessen er den manglende tradition

for skriftlighed og dokumentation blandt pædagoger. En pædagogisk

konsulent siger:

“Det er voldsomt svært for pædagoger at være skriftlige. Vi har måttet

gøre en indsats for at undervise pædagogerne i, hvordan man skriver

en virksomhedsplan. Vi har prøvet at lære dem at lave målsætninger,

men nok ikke godt nok…. Skriftligheden er det svage punkt. Det er

svært. Det er den generelle tendens, men der er også mange institutioner,

som er nået meget langt. Det er meget forskelligt i de 120 institutioner,

og nogle steder er det langt sværere at komme i gang, og andre

blomstrer. Vores mål er nu, hvor vi er blevet tre pædagogiske konsulenter,

at gå ud de steder, hvor det er svært og understøtte dem meget

mere. Vi skal i gang med leder- og medarbejderuddannelse. Der

er et stort behov. Vi er også i gang med at arbejde med tanker omkring

den lærende daginstitution i forbindelse med leder- og medarbejderuddannelse.

Det er meget spædt endnu.”

Fra flere ledere og pædagoger understreges betydningen af at skabe mere

respekt om faget ved i højere grad at dokumentere arbejdet. En institutionsleder

fortæller om sammenhængen mellem skriftligheden i pædagogikken

og en opstået respekt for faget:

“Det pædagogiske arbejde er blevet mere accepteret med målformuleringerne

i andre kredse end lige vores egen andegård. Respekten for

vores arbejde og synet på pædagoger har ændret sig meget, fordi der

nu er noget konkret formuleret. Så det arbejde, vi altid har gjort og

det, vi fortsat gør, i den udstrækning vores normering tillader det, er

blevet skriftliggjort, så dem, der ikke ved så meget om pædagoger, er

blevet mere accepterende. Jeg har ikke noget imod at fortælle, at jeg

er pædagog mere, men jeg havde det tidligere skidt med at sige det.

Jeg følte, at pædagoger var andenrangsfolk, og her gjorde vi i hvert

fald det samme arbejde. Vi var idealister ift. vores uddannelse og vores

tro, men vi havde ikke papir på det, som vi har det i dag med virksomhedsplaner.”

Spørgsmålet er, om denne mellemposition kan udvikles til en ny kommunikativ

udviklingsdiskurs?

Kvalitetsudviklingens skisma mellem styring og indhold

I artiklen har vi peget på to modstridende kvalitetsdiskurser vedrørende

dagtilbud til børn:

For det første en politisk-administrativ diskurs, der bygger på en styringsprocessuel

forståelse af kvalitet. Det vil sige, at kvalitet skabes og udvikles

53

More magazines by this user
Similar magazines