Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Kvaliteten af dagtilbudet kan i denne forståelse ikke tænkes uafhængigt af

mængden af ressourcer og den tid, der er til rådighed – af kvantiteten – og

af personalets faglighed og engagement i forhold til opgaven. Modbilledet

til kvalitet er derfor nedskæringer og central styring uden dialog og forståelse

for betydningen af faglighed og engagement.

Det kan måske synes overraskende, at forældrene i så høj grad giver udtryk

for, at de betragter sig som medspillere i forhold til det pædagogiske personale

og institutionsledere i relation til udviklingen af kvaliteten – og ikke

som kritiske forbrugere. Det hænger sammen med, at forældrenes største

prioritet er en velfungerende dagligdag for deres børn, at de kommer i institutionen

til daglig og kender personalet og taler med dem dagligt. Desuden

har vi i forbindelse med undersøgelsen talt med velformulerede, aktive forældre,

der indgår i det lokale og institutionelle demokrati.

Desuden er der tendenser til at formulere en tredje mellemposition på dagtilbudsområdet,

der søger en tilnærmelse mellem styringsdiskursen og indholdsdiskursen.

Denne mellemposition bygger på en forståelse af, at kvalitet

ikke er entydig, men kan ses ud fra forskellige synsvinkler, og at der skal

skabes en fælles forståelse og sprog med udgangspunkt i dialog og samspil

mellem aktørerne på dagtilbudsområdet.

Man kan sige, at der er tale om et forsøg på at etablere en tredje forståelse

af kvalitet, der prøver at overskride modsætningen mellem den styringsprocessuelle

og den substantielle forståelse af kvalitet. Den er karakteriseret

ved forsøg på at etablere “et fælles sprog” gennem at inddrage aktørgrupper

i dialogen om sammenhængen mellem styringsprocessen og økonomisk

effektivitet på den ene side (en “lokaldemokratisk” styringstankegang) og et

udviklingsorienteret fokus på pædagogisk kvalitet, der omfatter kompetenceudvikling,

dokumentation m.v. Denne forståelse findes som tendens i alle

grupper.

Denne tendens hænger sammen med, at der er igangsat en udvikling, hvor

dagtilbudene bliver integreret på en ny og langt mere eksplicit måde i den

kommunale forvaltning. Forvaltningerne er i højere grad blevet opmærksomme

på, at de står overfor at skulle etablere en dialog med et område der

har en særlig kulturel tradition, identitet og egenart, som ikke mindst er meget

knyttet til det personlige engagement hos den enkelte medarbejder. Institutionsledere

og pædagoger er på den anden side også ved at nå frem til

erkendelsen af at de kan styrke deres position ved at indgå i dialogen ikke

mindst om den pædagogiske udvikling. Denne integrationsproces kræver

nye kvalifikationer, traditioner og selvopfattelser både blandt pædagoger og

blandt administratorer i forvaltningerne og indebærer derfor tendenser til en

ny forståelse af hvorledes kvalitet skabes og udvikles.

55

More magazines by this user
Similar magazines