Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Lovteksten fastlægger ingen krav om, hvordan kommunerne konkret skal

udøve tilsynspligten. Dette afgøres af de enkelte kommunalbestyrelser, men

i vejledningen bliver der peget på, at tilsynet vedrørende dagtilbudenes pædagogiske

indhold og kvalitet bør forudsætte en løbende dialog med dagtilbudene

om mål og metoder i dagtilbudets arbejde. Det er imidlertid ikke

nærmere bestemt, hvad det konkret indebærer. På baggrund af lovgivningen

har kommunerne således flere muligheder for og redskaber til at udmønte

tilsynsforpligtelsen.

Tilsynspligten i forhold til kommunal dagpleje fremhæves særskilt i vejledningen.

Her handler det om at støtte dagplejerne både i det daglige arbejde

og med henblik på at forebygge særlige problemer hos det enkelte barn eller

i forholdet mellem dagplejen og forældrene. Måden at varetage dette tilsyn

på er løbende at have kontrol med, at børnene passes under forsvarlige forhold.

Tilsynet og vejledning i forbindelse hermed foregår i dagplejehjemmet,

men kan suppleres med fælles instruktion af dagplejerne.

Sammenfattende kan man sige, at hvor der i vejledningen bliver lagt op til,

at den kommunale tilsynspligt i forhold til daginstitutionerne kan foregå

ved løbende dialog om indhold og metoder, er dette skærpet, hvad angår

den kommunale dagpleje, hvor der er tale om en løbende kontrol i de fysiske

rammer, hvor dagplejen har sit udgangspunkt. Der er også tale om en

skærpelse af kommunalbestyrelsens forpligtelse ved konflikter. Det handler

om at bidrage til løsninger, og i forhold til dagplejen må kommunen ved

forhold af alvorlig karakter straks ophøre med at benytte det pågældende

dagplejehjem.

Sagsbaseret brandslukningstilsyn

Det generelle billede fra vores undersøgelse er, at tilsynspligten, hvad angår

daginstitutionerne, bliver aktiveret ved henvendelser til forvaltningen om, at

der er forhold, som ikke fungerer tilfredsstillende i en institution. Det mest

almindelige er, at tilsynet starter på baggrund af klager. I enkelte tilfælde

kan en ulykke eller en skandale føre til tilsyn. For eksempel havde en kommune

for nogle år tilbage en skandalesag, hvor en institution brugte håndjern

og mundkurv til afstraffelse. Men det typiske er, at tilsynet starter på

baggrund af klager over mindre skandaløse forhold.

“Tilsynspligten foregår via klagerne. Konsulenten går ikke ud og siger:

Nu fører jeg tilsyn. Det foregår gennem de signaler, der kommer

fra brugerne til forvaltningen, som så kanaliseres hen til de pædagogiske

konsulenter. Hvis lamperne begynder at lyse, tager de pædagogiske

konsulenter fat i institutionen, sådan er det besluttet, at vi gør.

Vi har ikke ressourcer til andet.”

Administrativ koordinator

Særligt klager fra forældrene bliver fremhævet af medarbejderne i de kommunale

forvaltninger. Klagerne udspringer af konflikter mellem medarbejderne

i dagtilbudene og forældrene og omhandler kritik af manglende opsyn

61

More magazines by this user
Similar magazines