Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

aggrund af de forskellige informationskanaler, der er mellem forvaltning

og institution som fx virksomhedsplaner.

Det uformelle og personlige tilsyn består af personlig kontakt primært mellem

den pædagogiske konsulent og de enkelte ledere af institutionerne.

Denne form for tilsyn varetages på baggrund af forvaltningens tillid og

kendskab til institutionslederne, det kollegiale samarbejde i institutionerne,

den pædagogiske konsulents funktion og kendskab til institutionerne.

Helt centralt er det forhold, at forvaltningen har tillid til lederne i dagtilbudene

og til, at de sikrer kvaliteten i de enkelte daginstitutioner, og at de vil

gøre forvaltningen opmærksom på, hvis der er problemer af pædagogisk,

sikkerhedsmæssig eller økonomisk art.

“Der er den regel, at har vi haft alvorlige hændelser fx børn, som er

kommet til skade, så meddeler vi forvaltningen det, og de forholder sig

til det. Vi har haft to piger, som hoppede over lågen og ville gå hjem.

Det orienterer jeg afdelingslederen om forinden, jeg holder møde med

forældrene. Var forældrene ikke blevet tilfredse med de forklaringer,

som jeg kunne give, kunne de have kontaktet afdelingslederen, og det

ville ikke have været en overraskelse for hende. Afdelingslederen ved,

hvordan vores institution ser ud, og hun ved, hvor højt hegnet er.”

Institutionsleder

Lederen af det enkelte dagtilbud er på den ene side en central aktør i forbindelse

med forvaltningens udmøntning af tilsynspligten og forvaltningen forventer,

at lederen kontakter forvaltningen ved problemer. På den anden side

er ledelsen i det enkelte dagtilbud et af elementerne i tilsynet, og der kan

være problemer, som enten udspringer af eller skærpes af ledelsen. Den pædagogiske

konsulent vil ofte være i kontakt med de ledere, som har vanskeligheder

ved at varetage lederfunktionerne og indgå i drøftelser af de forskellige

vanskeligheder med henblik på at styrke lederens kvalifikationer eller

tydeliggøre over for lederen, hvis kvalifikationerne ikke rækker.

De kollegiale relationer bliver også betragtet som en sikkerhed for, at ekstreme

forhold ikke ubemærket kan foregå i en institution. Der er også et eksempel

på, at personale fra en institution overværer en situation, hvor en

pædagog fra en anden institution reagerer uhensigtsmæssigt over for et barn

på en skovtur, hvilket resulterer i, at lederen fra den pågældende institution

bliver kontaktet og får forelagt situationen.

Medarbejderne i forvaltningen oplever, at de har kendskab til institutionernes

praksis bl.a., fordi de pædagogiske konsulenter kommer ud i institutionerne

i flere forskellige sammenhænge, og fordi de samarbejder med medarbejderne

i dagtilbudene og derigennem får en viden om og et kendskab til

praksis.

63

More magazines by this user
Similar magazines