Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

64

“Jeg forvalter tilsynspligten ved, at jeg har nogle årlige tilsynsbesøg,

hvor jeg kommer for at høre om deres hverdag i institutionen. I praksis

bliver det måske ikke helt hvert år. Jeg har ikke sådan en protokol

med. Jeg har virksomhedsplanen med i hånden, og snakken tager tit

udgangspunkt i den. Men ellers er det også rent fysisk, at jeg bliver

vist rundt i institutionen, og de fortæller, hvad de er optaget af og har

i gang. På den måde får jeg et bredt indblik i, hvad de lægger vægt på,

og hvordan de arbejder.”

Pædagogisk konsulent

Men der er imidlertid også institutioner, som set fra forvaltningens perspektiv,

lever en stille eksistens, og som forvaltningen ikke er i kontakt med,

men hvor der på den anden side heller ikke er nogle klager over forholdene

fra forældrene.

Hvis en institution har meget personaleudskiftning, mange børn som overflytter

til andre lokale institutioner, eller hvis den pædagogiske konsulent

overværer kritisable forhold, kan kommunen også oparbejde en bekymring

for, at forhold i institutionerne ikke fungerer optimalt, og dette kan være

med til, at deres opmærksomhed bliver skærpet. Informationerne er ikke systematiseret

med henblik på tilsynspligten, men kan være med til at starte

en bekymring og dermed være baggrunden for, at den pædagogiske konsulent

besøger netop pågældende institution.

Indholdet af denne mere uformelle måde at føre tilsyn på varierer alt efter,

hvilken konkret problemstilling der er tale om.

“Jeg har fx en daginstitution i øjeblikket, som har mange børn med

særlige behov, og jeg er i tvivl om, de magter det, for personalet virker

meget trætte. Man kan kalde det tilsyn eller ej, men jeg prøver at

sikre dem noget hjælp, så vi kan komme videre, for jeg kan ikke sige,

at det er fordi, de er udbrændte. Lige nu er jeg ved at prøve at sætte et

udviklingsforløb i gang, så vi kan få det vendt. Det er en institution,

som har ekstra ressourcer, men spørgsmålet er, hvordan ressourcerne

bliver udnyttet på en måde, så vi kan møde børnene.”

Forvaltningschef

Dårligt psykisk arbejdsmiljø med ledelsesproblemer eller manglende trivsel

blandt medarbejderne er nogle af de problemstillinger, der bliver peget på.

I en mindre kommune er det eksempelvis kombinationen af tillid til, at lederne

henvender sig til forvaltningen, hvis der er problemer, samt de årlige

medarbejderudviklingssamtaler som institutionschefen har med institutionslederne,

som udgør forvaltningen af tilsynspligten.

Netop de forskellige informationskanaler mellem institution og forvaltning

som dialogmøder, lederuddannelse, arbejdspladsvurderinger og virksomhedsplaner

bliver af medarbejdere i forvaltningen opfattet som en del af tilsynet.

Det er en af flere måder, hvorpå forvaltningen får kendskab til de en-

More magazines by this user
Similar magazines