Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

være vanskeligt at gennemføre, hvis de pædagogiske konsulenter ikke har

de nødvendige kvalifikationer til at varetage funktionerne samt, hvis forvaltningen

agerer og bliver opfattet som en kontrollerende part frem for

som sparringspartner.

Et andet eksempel på systematisering af tilsynet foregår i Græsted-Gilleleje

Kommune. Her dækker begrebet pædagogisk controlling de overvejelser

om et mere systematisk og integreret anlagt tilsyn, som påtænkes anvendt i

det fremtidige udviklingsarbejde vedrørende kvalitet i dagtilbudene. Formålet

med pædagogisk controlling er at understøtte kvalitetsudvikling af kerneydelsen

i den enkelte daginstitution ved:

• at skabe refleksion over egen praksis og begrundelse herfor gennem systematisk

feedback til personalet, byggende på observationer, der tager

“barneperspektivet”

• at understøtte kompetenceudvikling i hverdagen

• at forebygge “kvalitetsbrist” herunder sikre, at viden om, at “der er noget

galt i en daginstitution, bringes frem i lyset i tide til dem, som kan og

skal bruge den viden (personalet, ledelsen).

Pædagogisk controlling indebærer, at institutionerne et par gange om året

får besøg af eksterne personer, som skal opholde sig i institutionen fx en

dag med henblik på observation. Forud for besøget har medarbejderne i institutionen

foretaget en selvevaluering af deres praksis med udviklingsmuligheder.

Dagplejetilsyn

Dagplejeleder og særligt dagplejepædagogerne har det som deres hovedfunktion

at føre tilsyn med dagplejen, og de er aktivt opsøgende og fører et

regelmæssigt tilsyn ved at komme på enten anmeldte eller uanmeldte tilsyn

i dagplejehjemmet. Denne prioritering og regelmæssighed i dagplejetilsynet

kan hænge sammen med, at dagplejerne hovedsageligt arbejder alene og i

eget hjem samt, at de typisk ikke har en pædagogisk uddannelse. I det daglige

indgår de således ikke i et pædagogisk fagligt fællesskab med kolleger,

hvilket kan være en af årsagerne til, at tilsynet inden for dagplejen er proaktivt

og systematiseret.

Dagplejelederne peger på følgende tre temaer vedrørende dagplejetilsynet:

• Løbende tilsyn, men mangel på ressourcer

• Brugen af anmeldte og/eller uanmeldte tilsynsbesøg

• Tilsyn som både kontrol og støtte

Dagplejelederne tilstræber, at den enkelte dagplejer i gennemsnit får besøg

af en dagplejepædagog en gang om måneden eller en gang hver sjette uge.

Derudover har dagplejen mulighed for at kontakte dagplejepædagog eller

leder efter behov. Men det er vanskeligt for dagplejerne at leve op til tilsynspligten,

fordi der er for få dagplejepædagoger ansat i forhold til det an-

67

More magazines by this user
Similar magazines