Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

tal af dagplejere og børn, som de skal føre tilsyn med, mener dagplejelederne.

De vurderer, at et besøg om måneden er for lidt i forhold til forpligtelsen,

men sådan er vilkårene, når en fuldtidsansat dagplejepædagog skal varetage

tilsyn med eksempelvis 100 børn i dagpleje. I en anden kommune fører

dagplejepædagogen imidlertid kun tilsyn med 35 børn. Så der er stor variation

mellem kommunerne, hvad dette forhold angår.

For at kompensere for den manglende tid til at føre tilsyn har man i en kommune

ansat en HKer i nogle af de normerede pædagogtimer til at varetage

det administrative arbejde fx i forhold til morgenvagten, hvor der bliver ringet

om sygemeldinger samt til varetagelse af ind- og udskrivningen af børn.

Dette giver dagplejepædagogerne mere tid til tilsynet. Andre taler om, at en

del af tilsynet foregår i legestuerne, hvor dagplejepædagogerne deltager og

har mulighed for at konsultere flere dagplejere ad gangen samt iagttage

samspillet mellem barn og dagplejer. I en kommune er et fremtidsperspektiv,

at gruppelederen skal have en funktion i forhold til den pædagogiske

praksis, som dagplejerne i den pågældende gruppe har samt i udviklingsarbejdet

af samme.

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg som måder at udmønte tilsynspligten

på er til diskussion i kommunerne. De anmeldte tilsynsbesøg har den funktion,

at dagplejeren kan forberede sig på de emner, hun har behov for at

drøfte. De uanmeldte besøg har den funktion, at dagplejepædagogen kan

komme og se, hvad der her og nu sker i dagplejehjemmet.

68

“…de planlagte besøg er mere ligeværdige, så de uanmeldte besøg er

sjældne her hos os.”

Dagplejeleder

Det anmeldte besøg bliver oplevet som mere ligeværdigt end det uanmeldte

besøg, som nærmest bygger på mistillid til forholdene i dagplejehjemmet.

“Vi kommer ikke uanmeldt 1 til 2 gange om måneden. Vi kommer anmeldt

og bestiller tid hos dagplejen. Jeg ville ikke se andet ved at

komme på et uanmeldt besøg, fordi vi kender vores dagplejere så

godt. Der er ikke møgbeskidt i dagplejehjemmet, og der er ikke noget,

som de lige skal have gjort, inden vi kommer. Det er en meget gammeldags

opfattelse, at man skulle komme og overraske dagplejerne,

og desuden synes jeg også, at det er nedværdigende. Derfor bestiller

vi tid, og vi respekterer, hvis de ikke kan.”

Dagplejeleder

Dagplejelederen ser det uanmeldte tilsynsbesøg som nedværdigende for

dagplejerne og utidssvarende i forhold til det kendskab og samarbejde, der

er mellem dagplejer og forvaltning.

Indholdet af tilsynet handler om sikkerhed og pædagogik, og desuden bliver

tilsynet også brugt til at vurdere, hvordan de enkelte børn udvikler sig og

dermed i det forebyggende arbejde i forhold til børn med særlige behov.

More magazines by this user
Similar magazines