Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

“Når jeg er i legestuen og ser, at dagplejerne spiser wienerbrød foran

børnene, som ikke får noget, så bliver jeg nødt til at sige, at det vil jeg

ikke have, og jeg kan ikke forstå, hvordan de kan få det ned. Desuden

synes jeg, det er pinligt, at jeg skal stå og sige det. Det burde være en

selvfølge. Desuden ser jeg, at de råber og skælder ud på børnene i stedet

for at gå ud til dem. Det må være irriterende for dagplejerne, at

der kommer jeg og skal bestemme over dem.”

Dagplejeleder

Den pædagogiske rådgivning, som dagplejelederen giver i den kollegiale

sammenhæng i legestuen, kan være en vanskelig funktion at varetage, og

dagplejerne kan opleve det som irriterende irettesættelser. Modsat er dagplejerne

typisk positivt indstillede over for de individuelle tilsynsbesøg,

som foregår i dagplejehjemmet, hvor det måske i højere grad bliver betragtet

som en støtte.

Dagplejetilsynet er formuleret eksplicit og betonet i vejledningen til lovgivningen

som særligt, fordi dagplejerne typisk arbejder alene i eget hjem og er

uden pædagogisk uddannelse. I dag er dagplejen mere eller mindre bygget

op omkring tilsynet med dagplejepædagogernes anmeldte og uanmeldte besøg

i dagplejehjemmene. I et fremadrettet perspektiv og i lyset af de strukturændringer,

som tegner sig på dagtilbudsområdet, som går i retning af

områdeledelse og et tættere samarbejde med daginstitutionerne, er det relevant

at spørge, hvordan det fremtidige tilsyn inden for disse strukturelle

rammer skal fungere.

Kontrol og rådgivning

Udøverne af tilsynspligten vil typisk være dagplejepædagogerne, de pædagogiske

konsulenter og i de mindre kommuner, hvor der ikke er en sådan

funktion, vil det fx være forvaltningschefen. Udøverne af tilsynspligten skal

både kontrollere, at sikkerheden, hygiejnen og den pædagogiske kvalitet er i

orden samt rådgive medarbejderne i institutionerne eller den enkelte dagplejer

i forhold til deres praksis.

Denne dobbelte funktion bliver af udøverne oplevet som problematisk, fordi

magtrelationen mellem parterne alt efter funktion er forskellig. Tilsynets

kontrollerende funktion udtrykker den magt, forvaltningen har i forhold til

medarbejderne i dagtilbudene med beføjelser til lukning, hvis den pædagogiske

og/eller sikkerhedsmæssige kvalitet ikke er i orden. I forhold til den

rådgivende funktion er relationen derimod mere karakteriseret ved samarbejde

og lighed.

Dagplejelederne veksler mellem at beskrive den samarbejdende og vejledende

holdning til tilsynet og det mere ubehagelige og kontrollerende tilsyn.

Og selv om den kontrollerende del af tilsynet inden for dagplejen er

formaliseret og en selvfølge, er der til trods herfor tale om en vanskelig ba-

69

More magazines by this user
Similar magazines