Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale

område §§15 og 16. Lovbekendtgørelse nr. 807 af 26. september 2002

Bekendtgørelse af lov om social service. Bekendtgørelse nr. 755 af 9. september

2002

Socialministeriet (1998): Dagtilbud m.v. til børn. Socialministeriets vejledning

af 6. marts 1998)

Århus Kommunes Pædagogiske afdeling (2002): “Det pædagogiske tilsyn

og MUS-evaluering af pilotprojekt”, Udviklingskonsulenterne APS, oktober

2002.

72

More magazines by this user
Similar magazines