Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Peter Mikkelsen: Pædagogernes faglighed

Spørgsmålet om pædagogernes faglighed blander sig naturligt med, hvilken

samfundsmæssig funktion det pædagogiske arbejde har. Med den voldsomme

udvikling af hele dagtilbudsområdet, der har medført, at stort set alle

børn i Danmark passes i dagtilbud, før de starter i skole, bliver det stadig

mere påtrængende at diskutere og afklare, hvilken placering dagtilbudene

skal have i udviklingen af velfærdssamfundet og dermed, hvad der kræves

af pædagogernes faglighed. Servicelovens bestemmelser om dagtilbud for

børn er et bud på, hvad det er, dagtilbudsområdet skal kunne. 1

Formålsbestemmelsens forventninger til fagligheden

I lov om social service udtrykkes forholdsvis klare forventninger/krav til

dagtilbudenes kapacitet til at sikre, at lovens intentioner bliver realiseret.

Disse forventninger udtrykkes i formålsparagraffen (§8) og uddybes i Socialministeriets

vejledning, hvor der bl.a. står:

“Formålsbestemmelsen er udtryk for de overordnede forventninger,

som samfundet stiller til det arbejde, der finder sted i dagtilbud. Målsætningerne

sætter barnets behov og udvikling i centrum og fremhæver

samtidig, at indsatsen skal udformes i samarbejde med forældrene.

De overordnede målsætninger tager udgangspunkt i, at ophold i

dagtilbud både skal medvirke til at give barnet en god og tryg barndom

og samtidig støtte barnet i et personligt udviklingsforløb, der

rummer tilegnelse af en lang række sociale og almene færdigheder.”

(s. 11)

Herefter uddyber vejledningen de enkelte punkter i formålsparagraffen. Her

skal nævnes to eksempler:

“Sproglig udvikling

Dagtilbudene skal give barnet oplevelser og udfordringer, som stimulerer

og udvikler hvert barns evner.”

“Børns sproglige udvikling er helt afgørende for deres muligheder for

at begå sig i mange sammenhænge. Bestemmelsen lægger således op

til, at der arbejdes målrettet med det enkelte barns sproglige udvikling

og begrebsdannelse både som selvstændige aktiviteter og integreret i

en række af dagtilbudenes øvrige aktiviteter.”

“Medbestemmelse og medansvar

Dagtilbudene skal lytte til børn og tage børn alvorligt. Børnene skal i

dagtilbudene have mulighed for at få medbestemmelse og indflydelse

på deres dagligdag afhængig af alder og udvikling. Hensigten hermed

er at medvirke til, at barnet udvikler selvstændighed, lærer at tage et

1 Et andet er BUPLs velfærdsredegørelse “Daginstitutioner til alle” fra 2002.

73

More magazines by this user
Similar magazines